Lao

Login Formຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterມື້ນີ້49
mod_vvisit_counterມື້ວານ51
mod_vvisit_counterອາທິດນີ້232
mod_vvisit_counterອາທິດແລ້ວນີ້235
mod_vvisit_counterເດືອນນີ້508
mod_vvisit_counterເດືອນແລ້ວນີ້1132
mod_vvisit_counterລວມທັງຫມົດ106688

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.144.100.123
,
Today: ພ. ຈ. 13, 2018

Who's Online

ເຮົາມີ 1 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລນ
ກ່ຽວກັບພະແນກ
ຂອບເຂດສິດ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ນ. ບຸນທະນອງ ອິນຕາວັນ   
ມື້ອາທິດ“ທີ່ 08 ກໍລິກົດ 2012 ເວລາ 15: 35

4.1 ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງກສນ ແລະ ຄຳແນະນຳດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂອບເຂດຮັບຜິຊອບຂອງຕົນ.

4.2 ຄົ້ນຄ້ວາ, ສະເໜີລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຈົ້າແຂວງ ສັ່ງໂຈະຊົ່ວ ຄາວ ຫຼື ຍົກເລີກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການບໍການ, ສິດໃຊ້, ສິດນຳໃຊ້, ການໃຫ້ເຊົ່າທີ່ດິນ ຫຼື ສຳປະທານ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນແຂວງທີ່ລະເມີດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ.

4.3 ທວງເອົາເອກກະສານທີ່ຈຳເປັນຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ພົວພັນເຖິງບັນຫາ ຫຼື ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທີ່ ພົວພັນກັບຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດດ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ.

4.4 ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບ ວຽກງານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມລວມທັງວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອຸຕຸນິຍົມ, ອຸທົກກະສາດ.

4.5 ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳສະເໜີ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຈົ້າແຂວງ ກ່ຽວກັບການປະຕີບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ-ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ແລະ ສະເໜີປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ການ ຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄົນທີ່ລະເມີດຕໍ່ລະບຽບ, ກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຊັບພະຍາກອນທຳຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງວຽກ ງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອຸຕຸນິຍົມ, ອຸທົກກະສາດ.

4.6 ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ສຳນັກງານ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະ, ງົບປະມານ ແລະ ລາຍຮັບ ວິຊາການ ຕາມລະບຽບການ.

4.7ສະເໜີ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຈົ້າແຂວງ ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ເລື່ອນຂັ້ນ, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດລະບຽບວິໄນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຕໍ່ພະນັກງານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

4.8 ສະເໜີລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານ, ພະນັກງານຕາມສັນ ຍາ ຫຼື ແຮງງານຊົ່ວຄາວ ລວມທັງອາສາສະໝັກທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຊ່ວຍ ແລະ ຮັບໃຊ້ວຽກງານສະເພາະຕາມ ສັນຍາ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນຂອງໂຄງການຕາມຄວາມຈຳເປັນ.

4.9 ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ສູນກາງ ພົວພັນ ກັບວຽກງານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ລວມ ທັງວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດດ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອຸຕຸນິຍົມ, ອຸທົກກະສາດ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງເຈົ້າແຂວງ.

4.10 ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມຢູ່ຕ່າງປະເທດດ ເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ສາກົນຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບວຽກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ລວມທັງວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທາງທຳ ມະຊາດ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຈົ້າແຂວງ.

4.11ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຈົ້າແຂວງ.

LAST_UPDATED2
 
ບົດຄວາມ ອື່ນ ໆ...