ພາບປະກອບ

 

        ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29 ມັງກອນ ປີ 2020 ຂະແໜງຕິດຕາມກວດກາສີ່ງແວດລ້ອມຮ່ວມກັບຂະແໜງອ້ອມຂ້າງຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສີ່ງແວດລ້ອມນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ແລະຫ້ອງການຊັບເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາບໍລິສັດເຄພີເອັສ  ຜະລິດຕະພັນໄມ້  ຈຳກັດ. ຢູ່ທີ່ ບ້ານໜອງແຕ່ງ ເມືອງສີໂຄດ ນະຄອນຫລວງ.ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ບໍລິສັດດຳເນີນທຸລະກິດການຜະລິດເພຶ່ອເປັນມີດກັບສີ່ງແວດລ້ອມ.