ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 31 ມັງກອນ 2020 ທ່ານ ບຸນທາມ ພຸດທະວົງສາ ນຳພາຄະນະພະແນກພ້ອມທັງ ຄະນະຂະແໜງ ອ້ອມຂ້າງ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເຂົ້າອວຍພອນ ສູນ 489 ທະຫານເສຍອົງຄະ ( ກຸດສາມບາດ ) ໄດ້ມອບເງິນຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ໃຫ້ແກ່ສູນດັ່ງກ່າວ.