ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 31 ມັງກອນ 2020 ທ່ານ ບຸນທາມ ພຸດທະວົງສາ ນຳພາຄະນະພະແນກ. ຄະນະຂະແໜງອ້ອມຂ້າງ ພຊສ.ນວ ໄດເຂົ້າອວຍພອນ ສູນ 489 ທະຫານເສຍອົງຄະ ( ກູດສາມບາດ )