ໃນວັນທີ 20-24 ມັງກອນ ປີ 2020 ທ່ານ ບຸນທາມ ພຸດທະວົງສາ ຫົວໜ້າ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ ໄດ້ເຂົ້າລາຍງານວຽກງານປັບປຸງເຂດປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ທົ່ວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.