ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 07 ມັງກອນ 2020 ຄະນະທີມງານ ຂະແໜງ ແຜນການ ສະຖິຕິ ແລະ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ຂະແໜງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພະແນກ ຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສົມທົບກັບ ນາຍບ້ານ, ພະແນກພະລັງງານນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ລົງເກັບກຳຂໍ້ ມູນການເຊົ່າສຳປະທານດິນລັດ ຂອງບໍລິສັດ ຂຸດຄົ້ນຫີນດ່ານ ຢູ່ບ້ານ ຈຳປາ ແລະ ບ້ານ ໃໝ່ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.