ໃນຕອນແລງ ວັນຈັນ ຂອງວັນທີ 19  ກໍລະກົດ  2021 ເວລາ 03 ໂມງ 00 ທີ່ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 03 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ພະນັກງານທັງໝົດ ໄດ້ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງ

ງານອານາໄມບໍລິເວນອ້ອມຂ້າງຫ້ອງການ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຄົບຮອບ 66 ປີ (20 ກໍລະ ກົດ 1955 ຫາ 20 ກໍລະກົດ 2021).