ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນພະຫັດ ຂອງວັນທີ 15  ກໍລະກົດ  2021 ເວລາ 08 ໂມງ 00 ທີ່ພະແນກຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມສະແກນສໍາ

ນວນຕາດິນ ( ໂຄງການສະແກນສຳນວນຕາດິນ ໃນສາງ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ )  ໂດຍໃຫ້ກຽດ ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນຊົມ ຊົງວິໄລ ຫົວໜ້າ ພະແນກຊັບຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 16 ທ່ານ ຍິງ 7 ທ່ານ