ໃນຕອນເຊົ້າ, ວັນອັງຄານ ຂອງວັນທີ 01  ມິຖຸນາ  2021 ເວລາ 06 ໂມງ 00 ທີ່ ພະແນກ ຊັບຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ສ້າງຂະບວນການປູກຕົ້ນໄມ້ເນື່ອງໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 01 ມິຖຸນາ

2021 ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ນຳພາໂດຍຄະນະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງມີຫົວໜ້າຄະຂະແໜງ, ຮອງຂະແໜງ  ແລະ ພະ ນັກງານເຂົ້າຮ່ວມໃນການປູກຕົ້ນໄມ້ໃນຄັ້ງນີ້