ໃນຕອນບ່າຍວັນະຫັດ ຂອງວັນທີ 04 ມີນາ 2021 ເວລາ 15: 00 ໂມງ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ

ໄດ້ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານລວມ ບໍລິເວນອອ້ມຂ້າງຫ້ອງການຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ເພື່ອຕ້ອນຮັບວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຄົບ   ຮອບ 111 ປີ