ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ບອກ ຂອບໜ້າວຽກ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ພິມ
ຂຽນໂດຍ ພອນໄຊ ເດດທະວົງ   
ມື້ພຸດທີ່ 14 ຕຸລາ 2015 ເວລາ 15: 22

ໃນວັນທີ 14 ຕຸລາ 2015 ໄດ້ມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ບອກຂອບໜ້າວຽກຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມິນຜົນ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມຄັ້ງທີVIII(2016-2020) ແລະ ບັນດາຕົວຊີ້ບອກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຂອງ ຂະແໜງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ແຂວງວຽງຈັນ, ໂດຍເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບົວລົມພອນຄຳວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ( ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ) ແລະ ມີບັນຫົວໜ້າຂະແໜງ,ຮອງຂະແໜງ,ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພະແນກເຂົ້າຮ່ວມ.

 

 

 

ກອງປະຊຸມໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື ແລະ ຜ່ານຮ່າງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຮ່າງແບບຟອມລາຍງານຂໍ້ມູນ ຂອງບັນດາແຕ່ລະຂະແໜງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຄັ້ງທີVIII(2016-2020), ມີບາງຕອນທ່ານປະທານກ່າວວ່າ: ວຽກງານການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ວຽກງານປະເມີນແມ່ນວຽກງານທີ່ສຳຄັນ ເພາະວ່າພວກເຮົາມີແຜນຍຸດທະສາດທີ່ຖຶກຮັບຮອງແລ້ວ.

 

 

LAST_UPDATED2