Lao

Login Formຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterມື້ນີ້31
mod_vvisit_counterມື້ວານ38
mod_vvisit_counterອາທິດນີ້69
mod_vvisit_counterອາທິດແລ້ວນີ້214
mod_vvisit_counterເດືອນນີ້652
mod_vvisit_counterເດືອນແລ້ວນີ້925
mod_vvisit_counterລວມທັງຫມົດ132090

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 23.20.25.122
,
Today: ກ. ກ. 23, 2018

Who's Online

ເຮົາມີ 3 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລນ
ຂະແຫນງ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ໄກນາລອນ ຕານວົງພັບ   
ມື້ພະຫັດທີ່ 28 ກຸມພາ 2013 ເວລາ 15: 35

ທ່ານ ຄຳມູນ ສຸວັນນະພູມ
ຫົວໜ້າ ຂະແໜງທ່ານ ສຸວັນທາ ໄຊຍະກອນ
ຮອງຂະແໜງ

ທ່ານ ນາງ ເພັດມະນີວົງ ລາຊະພົນ
ຮອງຂະແໜງ


 

ທ່ານ
ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງເຜີຍແຜ່


ທ່ານ ໄກນາລອນ ຕານວົງພັບ
ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ 


ທ່ານ ນາງ ສັນທະນາ ນີລະໄຊ
ວິຊາການ

 

ທ່ານ
ຮອງ ໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ

ທ່ານ ນາງ ວົງພະຈັນ ພົມສຸກຂະ
ວິຊາການ

ຂະແໜງຂໍ້ມູນ - ຂ່າວສານ ເອື້ນຫຍໍ້ວ່າ: (ຂມສ) ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ທາງດ້ານຊີວິດການເມືອງ.

ມີພາລະບົດບາດ: ເປັນເສນາທິການຊ່ວຍໃຫ້ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ໃນການຄົນຄວ້າ,ເກັບກຳ, ຄຸ້ມຄອງ,ສັງລວມ, ສະໜອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ - ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງ.

+ ຂະແໜງຂໍ້ມຸນ -ຂ່າວສານມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

 1. ຈັດຕັງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆຂອງ ພັກ-ລັດ ວາງອອກ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານບໍລິການຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
 2. ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ເພືອສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ.
 3. ເກັບກຳ,ຄຸ້ມຄອງ,ສັງລວມ ເຜີຍແຜ່ ແລະນຳໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂອບເຂດຮັບຜິດຊອບຂອງແຂວງ
 4. ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເພືອພັດທະນາ ລະບົບຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ໃຫ້ທັນສະໄໝ, ໄດ້ມາດຖານ, ມີຄຸນນະພາບ ຊັດເຈນ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງ ໃນການນຳໃຊ້ເຂົ້າເປົ້າໝາຍ ໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບສູງ.
 5. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ບົດນຳ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆຂອງ ກະຊວງ,ອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ຊັບພຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມຮັບຮູ້ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາລະບຽບກົດໝາຍ.
 6. ສະໜອງຂໍ້ມູນ -ຂ່າວສານ ແລະ ແຜນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃນການພັດທະນາ,ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກ ຮັກສາ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
 7. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ,ປ້ອງກັນ ແລະ ຂ້າໄວຣັດໃນລະບົບຄອມພິວເຕີພາຍໃນພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ    ສິ່ງແວດລ້ອມ
 8. ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແຜນງົບປະມານຂອງຂະແໜງ ເພືອສະເໜີເຂົ້າແຜນລວມ ຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
 9. ສ້າງແຜນພັດທະນາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງພະນັກງານ ວິຊາສະເພາະ  ແລະ ນຳໃຊ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ ໃນຂະແໜງຂອງຕົນ.
 10. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ປະຕິບັດວິໃນຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດລະບຽບກົດໝາຍ.
 11. ພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພືອຂົນຂວາຍ ເອົາທຶນ, ເຕັກນິກ ວິຊາການ ເພືອສ້າງຄວາມເຂັ້ງແຂງ ໃຫ້ວຽກງານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
 12. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມການມອບໝາຍ ຄະນະພະແນກ ຫຼື ຂັ້ນເທິງ.

+ ຂະແໜງຂໍ້ມູນ - ຂ່າວສານມີຂອບເຂດສິດດັ່ງນີ້:

 1. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ບົດແນະນຳ ແລະ ລະບຽບຕ່າງໆຂອງກະຊວງ,ອົງການ ປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
 2. ປະສານສົມທົບ ກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງທ້ອງຖິ່ນໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານ ວິທະຍາສາດ,ນະໂຍບາຍ,ລະບຽບກົດໝາຍກຽ່ວດັບການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.
 3. ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ແຜນ ທີ່ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນການ ວາງແຜນພັດທະນາ,ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາ ຊັບພຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
 4. ເກັບກຳຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃນເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍນຳໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີ ພາບຖ່າຍທອດອາກາດ ເຄື່ອງມືວິທະຍາການອັນກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ.
 5. ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງສ້າງ ຂອງຂະແໜງຂໍ້ມູນ -ຂ່າວສານ ແລະ ແຜນທີ່ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ບັນດາເມືອງທ່ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນ ແຂວງ.
 6. ສ້າງເງຶ່ອນໄຂ ແລະ ຊຸກຍູ້ຫົວຄິດ ປະດິດສ່າງ ຂອງພະນັກງານ ລັດ ຖະກອນພາຍໃນຂະແໜງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພືອເພີ່ມທະວີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ.
 7. ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານ ຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ຕາມລະບຽບການ.
 8. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເລີກກົງຈັກ ທີ່ຂື້ນກັບຂະແໜງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ພ້ອມທັງບຳລຸງ ແລະ ນຳໃຊ້ພະນັກງານວິຊາການຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຂະແໜງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ.
 9. ສະເໜີຂັ້ນເທິງແຕ່ງຕັ້ງຍົກຍ້າຍ,ເລີ່ອນຊັ້ນ,ເລື່ອນຂັ້ນເງິນເດືອນ,ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບວິໃນ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ຕໍ່ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ໂດຍຜ່ານຫ້ອງການເພືອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາ.
 10. ພົວພັນຮ່ວມມືກັບປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພືອຂົນຂວາຍເອົົາທຶນ, ເຕັກນິກ ວິຊາການ ເພືອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
 11. ມອບໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ ພາຍໃນຂະແໜງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ໄປເຮັດວຽກເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ພັກຕາມລະບຽບການ.
 12. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງການນຳຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ.

+ ຂະແໜງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ປະກອບມີ 2 ໝ່ວນງານ

1 .ໝ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ - ເຜີຍແຜ່

2.ໝ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ

+ໜ້າທີ່ຂອງ ໝ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ - ເຜີຍແຜ່

1.   ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍມະຕິ,ຂໍ້ຕົກລົງ,ໂຄງການ,ແຜນງານ,ແຜນການ,ຍຸດທະສາດ,ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງກະຊວງ, ບົດແນະນຳ, ແຈ້ງການ,ຄຳສັ່ງ,ມະຕິຂໍ້ຕົກລົງອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

2  ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ,ປ້ອງກັນ ແລະ ຂ້າໄວຣັດໃນ ຄອມພິວເຕີ້ ພາຍໃນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ.

3        ເກັບກຳ,ຄຸ້ມຄອງ,ສັງລວມ,ເຜີຍແຜ່ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຂວງ

.4 ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ ຍຸດທະສາດ,ບົດແນະນຳ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງກະຊວງ,ອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມ ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດ ໝາຍ.

5 ສະໜອງ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ແຜນທີ່ໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນການວາງແຜນ ພັດທະນາຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ຊັບພະຍາກອທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

6 ສະແກນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທີ່ດິນ

7 ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະພະແນກ ຫຼື ຂັ້ນເທິງ

+ ໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານຄົ້ນຄ້ວາຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ.

1. ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ,ແຜນການ,ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ,ໄລຍະກາງ,ແລະ ໄລຍະຍາວ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ.

2.  ສ້າງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງ    ພະນັກງານໃນຂະແໜງການຕົນ.

3.  ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອພັດທະນາລະບົບ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານໃຫ້ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ ມີຄຸນນະພາບຊັດເຈນ  ແລະ ເປັນ ບ່ອນ ອີງ ໃນການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນເປົ້່າໝາຍໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ.

4.  ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແຜນຫງົບປະມານຂອງຂະແໜງ ເພື່ອສະເໜີເຂົ້າແຜນການລວມຂອງ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ.

5.  ພົວພັນຮ່ວມມືກັບປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ສາກົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງໆ ເພື່ອຂົນຂວາຍເອົາທຶນ,ເຕັກນິກ ວິຊາການ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ວຽກງານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

6.  ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ  ນຳສະເໜີ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

7.  ສະຫຼຸບສັງລວມ ວຽກງານພາຍໃນຂະແໜງ  ແລະ ຮັບເອກະສານ ຂາເຂົ້າ-ອອກເກັບ ມ້ຽ ນເອກະສານໃຫ້ເປັນລະບຽບ.

8.  ຂຶ້ນແຜນຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການປະຈຳເດືອນ,ງວດ,ແລະ ປະຈຳປີ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງ.

9.  ຈັດສົ່ງເອກະສານຕ່າງໆ ໃຫ້ຂະແໜງການ ອ້ອມຂ້າງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະພະແນກ ຫຼື ຂັ້ນເທິງ.

LAST_UPDATED2