Lao

Login Formຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterມື້ນີ້1
mod_vvisit_counterມື້ວານ40
mod_vvisit_counterອາທິດນີ້159
mod_vvisit_counterອາທິດແລ້ວນີ້499
mod_vvisit_counterເດືອນນີ້1116
mod_vvisit_counterເດືອນແລ້ວນີ້1558
mod_vvisit_counterລວມທັງຫມົດ161406

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.82.93.116
,
Today: ພ. ຈ. 20, 2018

Who's Online

ເຮົາມີ 1 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລນ
ກ່ຽວກັບພະແນກ
ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງການ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ສຸພະໄຊ ບຸນຍົງ   
ມື້ຈັນທີ່ 20 ສິງຫາ 2012 ເວລາ 09: 26

ມາດຕາ 07. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງບໍລິຫານ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ

7.1 ຈັັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ບົດແນະນໍາ, ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ພະແນກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ;

7.2 ຄູຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານວຽກງານຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ, ປົກປັກຮັກສາເອກະສານ, ຈໍລະຈອນ ແລະ ແຈກຢາຍເອກະສານ, ວຽກງານພິທີການ, ຮັບແຂກ, ອະນາໄມ ແລະ ອື່ນໆ;

7.3 ສ້າງແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮອບດ້ານຂອງພະແນກປະຈຳເດືອນ, ງວດ, 6ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ;

7.4 ຂື້ນແຜນງົບປະມານ, ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດຂອງລັດ ໃຫຖືກເປົ້າໝາຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ;

7.5 ເກັບຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ ອາກາດ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

7.6 ປະສານສົມທົບ ກັບທຸກຂະແໜງການພາຍໃນພະແນກ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງຂອງຕົນເປັນປະຈໍາ;

7.7 ເກັບກໍາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບຊໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງແຂວງ;

7.8 ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນໍາສະເໜີການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ປະຕິບັດວິໃນຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

7.9 ພົວພັນຮ່ວມມື ກັບປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຂົນຂວຍເອົາທຶນ, ເຕັກນິກ, ວິຊາການ ເພື່ອສ້າງຄວາມຂັ້ມແຂວງ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ແຜນການ ແລະແຜນເງິນ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

7.10 ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານສະພາບເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານຂອງພະແນກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພ້ອມທັງເກັບກໍາ, ສັງລວມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິ, ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງວຽກຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະອຸທົກກະສາດ;

7.11 ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.

ມາດຕາ 08 ໜ້າທີ່ ຂອງຂະແໜງຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ.

8.1 ຈັັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ບົດແນະນໍາ, ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ພະແນກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ;

8.2ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານແລະໂຄງການລະອຽດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ ເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;

8.3 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ສັງລວມສະຖິຕິ, ຊີວະປະວັດ, ການເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ, ການອຸດໜູນການບໍາເນັດ ແລະ ບໍານານ, ການເສຍຊີວິດ ແລະອື່ນໆ ພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ວຽກງານຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ຕາມລະບຽບການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ;

8.4ສ້າງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງພະນັກງານທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ນໍາໃຊ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ ລວມທັງວຽກງານອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ວຽກງານໂຄສະນາອົບຮົມ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມລະບົບສາຍຂວາງ;

8.5 ນໍາສະເໜີ ຫຼື ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕໍາແໜ່ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ເລື່ອນຂັ້ນ, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດວິ​ໄນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອື່ນໆ ຕໍ່ພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

8.6 ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນໍາສະເໜີການປະຕິບັດນະໂບາຍຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ-ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການປະກອບສ່ວນຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ຟື້ນຟູບູລະນະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ລະເມີດລະບຽບ, ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດວຽກງານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ;

8.7ສະເໜີວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານ, ພະນັກງານຕາມສັນຍາ ຫຼື ແຮງງານຊົ່ວຄາວ ລວມທັງອາສາສະມັກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຊ່ວຍວຽກງານວິຊາສະເພາະດ້ວຍແຫຼ່ງທຶນ ຂອງໂຄງການຕາມຄວາມຈໍາເປັນ;

8.8 ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ໂຄງການ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ບົດແນະນໍາ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ສະພາບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກ

8.9 ກວດກາ, ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ມີລັກສະນະບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ;

8.10ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ແຜນງົບປະມານ ຂອງຂະແໜງ ເພື່ອສະເໜີເຂົ້າແຜນການລວມ ຂອງພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;

8.11ສ້າງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການກໍ່ສ້າງ ບໍາລຸງ ພະນັກງານ ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ນໍາໃຊ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ ໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ;

8.12ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນໍາສະເໜີ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

8.13ພົວພັນຮ່ວມມື ກັບປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຂົນຂວຍເອົາທຶນ, ເຕັກນິກ, ວິຊາການ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂວງ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

8.14ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.

ມາດຕາ 09 ໜ້າທີ່ ຂອງຂະແໜງຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ.

9.1 ຈັັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ບົດແນະນໍາ, ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ພະແນກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ;

9.2ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານແລະໂຄງການລະອຽດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງແລະ ໄລຍະຍາວກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານທີ່ດິນ ເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;

9.3 ຄຸ້ມຄອງ ດຳເນີນການສຳຫຼວດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສ້າງແຜນທີ່ຕອນດິນ ສ້າງແຜນທີ່ຕາດິນ, ການສ້າງສໍາມະໂນທີ່ດິນ, ເກັບສະຖິຕິທີ່ດິນ, ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ, ອອກໃບຕາດິນ, ຈົດທະບຽນນິຕິກຳກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ການແບ່ງແຍກຕອນດິນ ແລະ ໂຮມຕອນດິນເຂົ້າກັນ, ອອກໃບສຳເນົາຕາດິນໃໝ່, ອອກໃບແຜນທີ່ດິນ, ປະເມີນມູນຄ່າທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ ເພື່ອຈົດທະບຽນນິຕິກຳກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຈາກການໂອນເອົາສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຄືນ, ການໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ການໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນ ພ້ອມທັງເກັບຄ່າບໍລິການວິຊາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບທີ່ດິນຕາມລະບຽບການ;

9.4ຄົ້ນຄ້ວາສະເໜີ ຫຼື ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດສິດໃຊ້ທີ່ດິນລັດ ການຫັນສິດໃຊ້ທີ່ດິນລັດມາເປັນຂອງບຸກຄົນ ແລະ ສັນຍາເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ;

9.5ຄົ້ນຄ້ວາ, ກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ມີລັກສະນະທາງບໍລິຫານ ເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ສະເໜີອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດ ໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທີ່ມີລັກສະນະທາງແພ່ງ ຫຼື ທາງອາຍາ ທີ່ພົວພັນເຖິງ ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານທີ່ດິນ ໃນຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ; ສະເໜີທວງເອົາເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນ ຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ພົວພັນເຖິງບັນຫາ ຫຼື ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ພົວພັນກັບທີ່ດິນ;

9.6 ຄົ້ນຄ້ວາ, ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ສະຖານທີ່ຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານບໍລິຫານທີ່ພົວພັນກັບທີ່ດິນ ເພື່ອນຳສະເໜີຄົ້ນຄ້ວາ, ແກ້ໄຂ ແລະ ລາຍງານຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາຕົກລົງ;

9.7 ສົມທົບ ກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ພິຈາລະນາ ເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງ ພິຈາລະນາຕົກລົງ ຖອນສິດໃຊ້ ຫຼື ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ສັ່ງໂຈະ, ການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ປະກອບອາຊີບ ທີ່ພົວພັນກັບທີ່ດິນເຊັ່ນ: ນັກສຳຫຼວດ, ນັກວັດແທກ, ນັກປະເມີນມູນຄ່າທີ່ດິນ, ນາຍໜ້າ ຫຼື ຕົວແທນ ຜູ້ຊື້-ຂາຍ ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ລະເມີດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ;

9.8ເກັບກຳ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລະບົບຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານທີ່ດິນໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຂວງ;

9.9 ຄຸ້ມຄອງ ກ່ຽວກັບການເຊົ່າທີ່ດິນ ລະຫວ່າງຄົນລາວດ້ວຍກັນ, ຄົນລາວ ກັບ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ແລະ ຄົນຄ່າງດ້າວ;

9.10ຄຸ້ມຄອງການປະກອບອາຊີບ ທີ່ພົວພັນກັບທີ່ດິນເຊັ່ນ: ນັກສຳຫຼວດ-ວັດແທກ ສ້າງແຜນທີ່ດິນ ແລະ ແຜນທີ່ຕາດິນ, ນັກປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ, ນາຍໜ້າ ຫຼື ຕົວແທນຜູ້ຊື້-ຂາຍ ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;

9.11 ປະສານສົມທົບກັບພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານທີ່ດິນ;

9.12 ສ້າງແຜນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ແຜນງົບປະມານຂອງຂະແໜງ ເພື່ອສະເໜີເຂົ້າແຜນລວມຂອງພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;

9.13 ສ້າງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງ ພະນັກງານ ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ນຳໃຊ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ ໃນຂະແໜງຂອງຕົນ;

9.14ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳສະເໜີ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

9.15 ພົວພັນຮ່ວມມື ກັບປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຂົນຂວຍເອົາທຶນ, ເຕັກນິກ, ວິຊາການ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານ ທີ່ດິນຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

9.16ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.

ມາດຕາ 10ໜ້າທີ່ ຂອງຂະແໜງ ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ.

10.1ຈັັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ມະຕິ,ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ບົດແນະນໍາ, ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ພະແນກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ;

10.2ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານແລະໂຄງການລະອຽດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງແລະ ໄລຍະຍາວ ກ່ຽວກັບການຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ ເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;

10.3ຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນການສຳຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ຈັດສັນ, ຈັດແບ່ງເຂດ, ຈັດແບ່ງປະເພດ, ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ເຂດໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານທີ່ດິນ, ສ້າງແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ວາງແຜນການນຳໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ ເຮັດໃຫ້ທີ່ດິນມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນ, ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້;

10.4ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີ ກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນປະເພດທີ່ດິນ ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງ ແລະ ຈຸດພິເສດ ຂອງແຕ່ລະເຂດ ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ, ອອກໃບຢັ້ງຢືນຜົນການສຳຫຼວດທີ່ດິນ;

10.5ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການອອກໃບຢັ້ງຢືນທີ່ດິນ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນພັດທະນາທີ່ດິນ ຂອງບັນດາຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປະຈຳແຕ່ລະເມືອງ ທີ່ຂື້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຂວງ ພ້ອມທັງເກັບຄ່າທຳນຽມ ຄ່າບໍລິການ ວິຊາການຕາມລະບຽບການ;

10.6ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂະແໜງການສາຍຕັ້ງຂອງຕົນຢູ່ເມືອງ ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ໂຄງການ ເພື່ອຈັດສັນ, ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;

10.7ປະກອບຄຳເຫັນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບການຈັດສັນ, ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ໂດຍສົມທົບກັບຂະການຕ່າງໆ ພາຍໃນພະແນກ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

10.8ປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອດຳເນີນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຕາມເປົ້າໝາຍຂອງການຈັດສັນ, ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຂອງບັນດາໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ;

10.9ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ແຜນງົບປະມານຂອງຂະແໜງ ເພື່ອສະເໜີເຂົ້າແຜນການລວມຂອງພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;

10.10ສ້າງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງ ພະນັກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ນຳໃຊ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ ໃນຂະແໜງການຕົນ;

10.11​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ ​ແລະ ນຳສະ​ເໜີ ການ​ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ ຕໍ່​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຜົນງານ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ວິ​ໄນ ຕໍ່​ຜູ້​ກະທຳ​ຜິດ ຕາມ​ລະບຽບ​ກົດໝາຍ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ;

10.12ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື ກັບ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ​ແລະ ບັນດາ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາກົນ ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ ​ເພື່ອ​ຂົນ​ຂວຍ​ເອົາ​ທຶນ, ​ເຕັກນິກ, ວິຊາ​ການ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​ວຽກ​ງານ ຈັດ​ສັນ ​ແລະ ພັດທະນາ​ທີ່​ດິນ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຂັນ​ເທິງ;

10.13ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ.

ມາດຕາ 11ໜ້າທີ່ ຂອງຂະແໜງ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ.

11.1ຈັັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ມະຕິ,ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ບົດແນະນໍາ, ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ພະແນກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ;

11.2ສ້າງ​ແຜນການ, ​ແຜນ​ງານ ​ແລະ ​ໂຄງການ​ລະອຽດ ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄລຍະ​ສັ້ນ, ​ໄລຍະ​ກາງ ​ແລະ ​ໄລຍະ​ຍາວ ກ່ຽວ​ກັບ​ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ອະນຸລັກ, ຟື້ນ​ຟູ, ນຳ​ໃຊ້ ​ແລະ ພັດທະນາ​ນໍ້າ ​ແລະ ຊັບພະຍາກອນ​ແຫຼ່ງນໍ້າ ​ໂດຍ​ສົມທົບ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ;

11.3ຮ່ວມ​ມື​ຕິດຕາມ​ກວດກາ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ອະນຸລັກ, ຟື້ຟູ, ນຳ​ໃຊ້ ​ແລະ ​ໂຄງການ​ພັດທະນາ​ຕ່າງໆ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ຊັບພະຍາກອນ​ແຫ​ລ່ງນໍ້າ​ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ​ຕົນ;

11.4ກວດກາ, ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ ​ແລະ ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ ທີ່​ມີ​ລັກສະນະ​ທາງ​ບໍລິຫານ ທີ່ຢູ່​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ຕົນ: ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ຫຼື ສະ​ເໜີ ອົງການ​ທີ່​ມີ​ສິດ​ອຳນາດ ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຊັດ​ແຍ່ງ ທີ່​ມີ​ລັກສະນະ​ທາງ​ແພ່ງ ຫຼື ທາງ​ອາຍາ ທີ່​ພົວພັນ​ເຖິງ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ-ບໍລິຫານ ຊັບພະຍາກອນ​ນໍ້າ ຕາມ​ລະບຽບ​ການ;

11.5ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ພະ​ແນ​ກການ​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ໃນ​ການ​ໂຄສະນາ​ປະ​ຊາ​ສຳພັນ​ຢ່າງ​ກ້ວາງ​ຂວາງ ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ-ບໍລິຫານ ຊັບພະຍາກອນ​ແຫ​ລ່ງນໍ້າ;

11.6​ເກັບ​ກຳ, ຄຸ້ມ​ຄອງ ​​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ແລະ ພັດທະນາ​ລະບົບ​ຂໍ້​ມູນ-ຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນ​ນໍ້າ ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ແຂວງ ​ໂດຍ​ສົມທົບ​ກັບ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ;

11.7ປະສານ​ສົມທົບ ກັບ​ກອງ​ເລຂາ ຄະນະ​ກຳມະການ​ອ່າງ​ແມ່​ນໍ້າ ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ວຽກ​ງານ​ອະນຸລັກ, ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ, ຟື້ຟູ​ບູລະນະ, ພັດທະນາ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ນໍ້າ ​ແລະ ຊັບພະຍາກອນ​ນໍ້າ; ສໍາລັບ​ແຂວງ ທີ່​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກອງ​ເລຂາ ຄະນະ​ກຳມະການ​ອ່າງ​ນໍ້າ ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ປະສານ​ງານ ກັບ​ກົມ​ຊັບພະຍາກອນ​ນໍ້າ ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊັບພະຍາກອນ​ນໍ້າ;

11.8ສ້າງ​ແຜນການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ, ​ແຜນ​ງົບປະມານ ຂອງ​ຂະ​ແໜງ ​ເພື່ອ​ສະ​ເໜີ​ເຂົ້າ​ແຜນການ​ລວມ ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ;

11.9ສ້າງ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸດ, ການ​ກໍ່​ສ້າງ ​ແລະ ບຳລຸງ​ພະນັກງານ ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ພະນັກງານ​ລັດຖະກອນ ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ຕົນ;

11.10ຄົ້ນ​ຄ້ວາ ​ແລະ ນຳ​ສະ​ເໜີ ການ​ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ ຕໍ່​ຜູ້​ມີ​ຜົນງານ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ວິ​ໄນ​ຕໍ່​ຜູ້​ກະທຳ​ຜິດ ຕາມ​ລະບຽບ​ກົດໝາຍ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ;

11.11 ພົວພັນຮ່ວມມື ກັບປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຂົນຂວຍເອົາທຶນ, ເຕັກນິກ, ວິຊາການ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

11.12ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.

ມາດຕາ 12 ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້.

12.1 ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ ບົດແນະນຳ, ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ພະແນກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

12.2 ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ຊັບພະຍາກອນ ປ່າໄມ້ ເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງ ພິຈາລະນາ;

12.3 ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ປະຊາສຳພັນຢ່າງ

ກ້ວາງຂວາງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ;

12.4 ຄົ້ນຄ້ວາປະກອບຄຳເຫັນ ຕໍ່ການສະເໜີ ພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ, ການຂໍອະນຸຍາດ ດຳເນີນກິດຈະການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ແລະ ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ຢູ່ໃນປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າສະຫງວນ, ເຂດເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເຂດອະນຸລັກສະເພາະ ທີ່ຂັ້ນເທິງອະນຸມັດ ລວມທັງການຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້, ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່, ຍົກລະດັບປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ;

12.5 ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບ ຂະແໜງປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ກຳນົດເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້, ເຂດແດນ, ປັກຫຼັກໝາຍ, ຕິດປ້າຍ, ສ້າງແລວເຂດ, ສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບສະພາບປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ເພື່ອແບ່ງເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ

ເຂດຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້, ເຂດກັນຊົນ ແລະ ສ້າງແຜນຈັດສັນ ເຂດປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ;

12.6 ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ປົກປັກຮັກສາພັດທະນາ ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າສະຫງວນ, ອະນຸລັກສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ, ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໃສ ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ;

12.7 ຄົ້ນຄ້ວາ ວາງແຜນການດຳເນີນງານປະຈຳປີ, ກຳນົດມາດຕະການ ແລະ ວິທີການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນ ຈິງ ຂອງແຕ່ລະເຂດ ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງອະນຸມັດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

12.8 ປູກ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໃສທຳມະຊາດ ຂອງສັດນ້ຳ, ສັດປ່າ ອຸດົມສົມ ບູນ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຳນົດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແບບອະນຸລັກ ຢູ່ໃນປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ;

12.9 ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງດ່ານກວດກາຢູ່ພາຍໃນປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ ພ້ອມທັງດຳເນີນ ການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການກວດກາລາດຕະເວນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ການບຸກລຸກ ທຳລາຍປ່າ ໄມ້, ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ໄຟໄໝ້ລາມປ່າ, ການລັກລອບລ່າ, ຊື້-ຂາຍ ສັດນ້ຳ, ສັດປ່າ, ພັນທຸກຳໄມ້ ແລະ ເຄຶ່ອງປ່າຂອງດົງ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

12.10 ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ຕິດຕາມ ກິດຈະການ ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ, ແຫຼ່ງແກ່ນພັນ, ພັນໄມ້, ພັນພືດ, ພັນສັດນ້ຳສັດປ່າ, ຟາມລ້ຽງສັດນ້ຳສັດປ່າ, ການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ສົ່ງອອກຄືນ, ນຳຜ່ານ ສັດນ້ຳສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ, ການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ການອະນາໄມຊິວະມວນສານ ອອກຈາກເຂດນ້ຳຖ້ວມ ທີ່ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ເຂດກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເຂດອື່ນໆ;

12.11 ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມື ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດທຳມະຊາດ ແລະ ຊິວະນາໆພັນ ໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ທີ່ຂື້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

12.12 ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວຽກງານປ່າໄມ້ຊາວບ້ານ ໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ເຂດປ່າສະ ຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຂດອື່ນໆທີ່ຂື້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

12.13 ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃນຂອບເຂດປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້  ຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຂອງຕົນ;

12.14 ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ແຜນງົບປະມານ ຂອງຂະແໜງເພື່ອນຳສະເໜີເຂົ້າແຜນ ການລວມຂອງພະແນກ ຊັບພະ​ຍາກ​ອນທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​;

12.15 ສ້າງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງພະນັກງານ ທາງດ້ານ ວິຊາສະເພາະ ແລະ ນຳໃຊ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ ໃນຂະແໜງການຕົນ;

12.16 ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳສະເໜີ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ປະຕິບັດວິໃນຕໍ່ຜູ້ ກະທຳຜິດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

12.17 ພົວພັນຮ່ວມມື ກັບປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ ເພື່ອຂົນຂວຍເອົາທຶນ, ເຕັກນິກ, ວິຊາການ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

12.18 ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ;

ມາດຕາ 13 ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງທໍລະນີສາດແລະ ບໍ່ແຮ່ທາດ

13.1 ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ນະ​ໂຍບາຍ, ຍຸ​ທະ​ສາດ, ​ແຜນການ, ​ແຜນ​ງານ, ​ໂຄງການ, ຂໍ້​ຕົກລົງ, ມະຕິ, ຄຳ​ສັ່ງ, ​ແຈ້ງ​ການ, ບົດ​​ແນະນຳ, ລະບຽບຕ່າງໆຂອງ​ກະຊວງ, ອົງການ​ປົກຄອງ​​ແຂວງ ​ແລະ ພະ

​ແນ​ກທີ່​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ.

13.2 ສ້າງ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ​ແຜນການ, ​ແຜນ​ງານ ​ແລະ ​ໂຄງການ​ລະອຽດ ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໃນ​ໄລຍະ​ສັ້ນ, ​ໄລຍະ​ກາງ ​ແລະ ​ໄລຍະ​ຍາວ ກ່ຽວກັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ການ​ຊອກ​ຄົ້ນ​ສຳຫຼວດບໍ່​ແຮ່ທາດ,ສຶກສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ-​ເຕັກນິກ ​ເພື່ອ​ສະ​ເໜີຂັ້ນ​ເທິງ​ພິຈາລະນາ.

13.3 ຄຸ້ມ​ຄອງ, ຕິດຕາມ​ກວດກາ, ກວດ​ຜ່ານ ​ແລະ ຢັ້ງຢຶນ ການ​ປະຕິບັດ​ບັນດາ ​ໂຄງການ​ລົງທຶນ​ຊອກ​ຄົ້ນ, ສຳຫຼວດ​ແຮ່​ທາດ, ສຶກສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະກິດ-​ເຕັກນິກ​ ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ຕົນ.

13.4 ກວດກາ ​ແລະ ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ບໍລິສັດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ສຳ​ປະທານ​ຊອກ​ຄົ້ນ, ສຳຫຼວດ​ແຮ່​ທາດ, ສຶກສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະກິດ-​ເຕັກນິກ ນຳ​ຕົວຢ່າງ​ຫີນ ​ແລະ ​ແຮ່​ທາດ​ໄປ​ວິ​ໃຈ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ.

13.5 ສະ​ເໜີ​ໂຈະ​ຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ​ໃບ​ອະນຸຍາດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຊອກ​ຄົ້ນ, ການ​ສຳຫຼວດ​ແຮ່​ທາດ, ສຶກສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະກິດ-​ເຕັກນິກ ຂອງ​ບໍລິສັດ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຜິດ​ຕໍ່​ລະບຽບກົດ ໝາຍ.

13.6 ຢືດ ຫຼື ກັກ​ຕົວຢ່າງ​ຫີນ ​ແລະ ​ແຮ່​ທາດ, ຊຶ່ງ​ບໍລິສັດ ຫຼື ບຸກຄົນ​ເຄື່ອນຍ້າຍ ​ແລະ ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຢູ່​ເຂດ​ນອກສຳ​ປະທານ, ຂຸດ​ຄົ້ນ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ລະບຽບກົດໝາຍ.

13.7 ​ເກັບ​ກຳ, ຄຸ້ມ​ຄອງ, ນຳ​ໃຊ້​ລະບົບ​ຂໍ້​ມູນ​-ຂ່າວ​ສານ, ທໍລະນີ​ສາດ ​ແລະ ​ແຮ່​ທາດ ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ແຂວງ.

13.8 ສ້າງ​ແຜນການ​ເຄື່ຶອນ​ໄຫວ​ວຽກງານ, ​ແຜນ​ງົບປະມານ ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ເພື່ອ​ສະ​ເໜີ​ເຂົ້າແຜນ ການລວມຂອງພະແນກ ຊັບ​ພະຍາກ​ອນທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ.

13.9 ສ້າງ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸດ, ການ​ກໍ່ສ້າງ​ ​ແລະ ບຳລຸງ​ພະນັກງານ ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ພະນັກງານ​ລັດຖະກອນ​ໃນ​ຂະ​ແໜງການ​ຂອງ​ຕົນ.

13.10 ຄົ້ນ​ຄ້ວາ ​ແລະ ນຳ​ສະ​ເໜີ ການ​ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ ຕໍ່​ຜູ້​ມີ​ຜົນງານ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ວິ​ໃນ​ຕໍ່​ຜູ້​ກະທຳ​ຜິດ ຕາມ​ລະບຽບກົດໝາຍທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ.

13.11 ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ ບັນດາ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາກົນ ທັງ​ພາຍ​ໃນ​ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ ​ເພື່ອ​ຂົນຂວຍ​ເອົາ​ທຶນ, ​ເຕັກນິກ, ວິຊາ​ການ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ​ໃຫ້​ແກ່ວຽກງານ ທໍລະ​ນິສາດ ​ແລະ ​ແຮ່​ທາດ​ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງ​ຂັ້ນ​ເທິງ.

13.12 ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງ​ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກ.

ມາດຕາ 14 ໜ້າທີ່ ຂອງຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ.

14.1 ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ, ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ​ແຜນການ, ​ແຜນ​ງານ, ​ໂຄງການ, ຂໍ້​ຕົກລົງ, ມະຕິ, ຄຳ​ສັ່ງ, ​ແຈ້ງ​ການ, ບົດ​​ແນະນຳ, ລະບຽບຕ່າງໆຂອງ​ກະຊວງ, ອົງການ​ປົກຄອງ​​ແຂວງ ​ແລະ ພະ​

ແນ​ກ​ໃຫ້​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ.

14.2 ສ້າງ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ​ແຜນການ, ​ແຜນ​ງານ ​ແລະ ​ໂຄງການ​ລະອຽດ ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໃນ​ໄລຍະ​ສັ້ນ, ​ໄລຍະ​ກາງ ​ແລະ ​ໄລຍະ​ຍາວ ກ່ຽວກັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ເພື່ອ​ສະ​ເໜີຂັ້ນ​ເທິງ​ພິຈາລະນາ.

14.3 ຄຸ້ມ​ຄອງ, ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ລະບົບ​ນິ​ເວດ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ​ຕົນໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ອຸດົມ​ສົມບູນ.

14.4 ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ຂະ​ບວນການ​ທົບ​ທວນ ບົດ​ລາຍງານການ​ສຶກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ ​ແລະ ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ພ້ອມ​ທັງ​ຕິດຕາມ ​ແລະ ຮ່ວມ​ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ມາດ​ຕະການ​ປ້ອງ​ກັນ ​ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ສັງຄົມ, ​ແຜນ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ສັງຄົມ​ ຂອງ​ໂຄງການ​ລົງທຶນ​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ.

14.5 ສະ​ເໜີສ້າງ​ຕັ້ງໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ ທີ່​ມີ​ໂຄງການ​ລົງທຶນ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່ ຫຼື ​ໂຄງການ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສະ​ລັບ​ຊັບຊ້ອນ ຫຼື​ ເມືອງ​ທີ່​ມີຫຼາຍ​ໂຄງການ​ລົງທຶນ​ຢູ່​ນຳ​ກັນ.

14.6 ຕິດຕາມ​ກວດກາ ຄຸນ​ນະພາ​ບນ້ຳຂອງ​ແຂວງ, ຄວບ​ຄຸມ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ນ້ຳ, ດິນ, ອາກາດ ​ແລະ ສຽງ ​ໃຫ້​ມີ​ສະພາບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ຢູ່​ໃນ​ເກນ​ມາດຕະຖານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

14.7 ຊຸກຍູ້, ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ສ້າງ​ຈິດ​ສຳນຶກ​ໃຫ້​ມວນ​ຊົນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ​ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄພພິບັດ ​ແລະ ການ​ປັບ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ.

14.8 ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດຍຸ​ທະ​ສາດ, ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ, ​ແຜນ​ງານ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃນ​ການ​ປັບ​ຕົວ​ເຂົ້າກັບ​ສະພາບ, ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ, ດຳ​ເນີນ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ, ການ​ນຳ​ໃຊ້​ກົນ​​ໄກພັດທະນາ​ສະອາດ ​ແລະ ມາດ​ຕະການ​ຕ່າງໆ ​ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ​ການ​ປ່ອຍ​ທາດ​ອາຍ​ພິດ​ເຮືອນ​ແກ້ວ.

14.9 ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ໄພພິບັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ເພື່ອສະກັດ​ກັ້ນ ​ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ​ໄພພິບັດ​ຕ່າງໆ.

14.10 ​ເກັບ​ກຳ, ຄຸ້ມ​ຄອງ, ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ລະບົບ​ຂໍ້​ມູນ-​ຂ່າວສານ​ກ່ຽວກັບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ​ໄພ ພິບັດ ​ແລະ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ.

14.11 ສ້າງ​ແຜນການ​​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານ, ​ແຜນ​ງົບປະມານ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ ​ເພື່ອ​ສະ​ເໜີ​ເຂົ້າ​ແຜນ ການ​ລວມຂອງ​ພະ​ແນ​ກ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ.

14.12 ສ້າງ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ຊັບ​ພະ​ກອນ​ມະນຸດ, ການ​ກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ບຳລຸງ​ພະນັກງານ ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ພະນັກງານ​ລັດຖະກອນ​ໃນ​ຂະ​ແໜງຂອງ​ຕົນ.

14.13 ຄົ້ນ​ຄ້ວາ ​ແລະ ນຳ​ສະ​ເໜີການ​ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ ຕໍ່​ຜູ້​ມີ​ຜົນງານ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ວິ​ໄນ​ຕໍ່​ຜູ້​ກະ ທຳ​ຜິດ ຕາມ​ລະບຽບກົດໜາຍທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ.

14.14 ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື ກັບ​ປະ​ເທດຕ່າງໆ ​ແລະ ບັນດາ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາກົນ ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ ​ເພື່ອ​ຂົນ​ຂວຍ​ເອົາ​ທຶນ, ​ເຕັກນິກ, ວິຊາ​ການ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ​ໃຫ້​ແກ່ວຽກງານ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງ​ຂັ້ນ​ເທິງ.

14.15 ປະຕິ​ບັດໜ້າທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍ​ໃຫ້​ຂອງ​ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກ.

ມາດຕາ 15: ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງອຸຕຸນິຍົມແລະ ອຸທົກກະສາ.

15.1 ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ, ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ​ແຜນການ, ​ແຜນ​ງານ, ​ໂຄງການ, ຂໍ້​ຕົກລົງ, ມະຕິ, ຄຳ​ສັ່ງ, ​ແຈ້ງ​ການ, ບົດ​ແນະນຳ, ລະບຽບຕ່າງໆຂອງ​ກະຊວງ, ອົງການ​ປົກຄອງ​ແຂວງ, ພະ​ແນ​ກ ​ແລະ ບົດ​ແນະນຳ​ວິຊາ​ການ​ຂອງ​ກົມ​ອຸຕຸນິຍົມ ​ແລະ ອຸ​ທົກ​ກະສາ​ດ ​ໃຫ້​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ.

15.2 ສ້າງ​ແຜນຍຸດ​ທະ​ສາດ, ​ແຜນການ, ​ແຜນ​ງານ ​ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ​ໄລຍະ​ສັ້ນ, ​ໄລຍະ​ກາງ ​ແລະ ​ໄລຍະ​ຍາວ ກ່ຽວກັບ​ວຽກງານ ອຸຕຸນິຍົມ-​ອຸ​ທົກ​ກະສາ​ດ ​ເພື່ອ​ສະ​ເໜີຂັ້ນ​ເທິງ​ພິຈາລະນາ.

15.3 ປະກອບ​ຄຳ​ເຫັນ ​ແລະ ນຳ​ສະ​ເໜີການ​ປັບປຸງ​ຍົກ​ລະດັບ​ຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ​ ​ແລະ ອຸ​ທົກ​ກະສາ​ດ, ຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸ​ການບິນ, ຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸກະ​ເສດ ​ແລະ ຕາໜ່າງສະຖານີຕິດຕາມ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ​ໃນ​ຂອ​ເຂດ​ແຂວງ.

15.4 ຍົກ​ລະດັບ​ຄວາມ​ສາມາດ ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸ​ການບິນ ​ແລະ ​ໃຫ້ການ​ບໍລິການ​ແກ່ວຽກງານ​ຄົມມະນາຄົມ​ທາງ​ອາກາດ.

15.5 ສ້າງ​ແຜນ​ປັບປຸງ​ຕາໜ່າງສະຖານີ​ອຸຕຸ​ກະ​ເສດ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ແຜນ​ງານ​ຄ້ຳປະກັນ ສະບຽງອາ ຫານ, ການ​ຜະລິດ​ເປັນ​ສິນຄ້າ​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ.

15.6 ສັງ​ເກດ​ສະພາບ​ອາກາດ, ວັດ​ແທກ ​ເກັບ​ກຳ, ສັງ​ລວມ, ຄຸ້ມຄອງ ​ແລະ ລາຍ​ງານ​ຂໍ້​ມູນ​ອຸຸຕຸ​ນີຍົມ ​ແລະ ອຸ​ທົກ​ກະສາ​ດ, ​ໄພພິບັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ​ແຜ່​ນດິນ​ໄຫວ​ສຳລັບ​ເມືອງ ທີ່​ມີ​ສະຖານີ​ແຜ່ນ ດິນ​ໄຫວ.

15.7 ​ເກັບ​ກຳ, ຄຸ້ມ​ຄອງ, ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ລະບົບ​ຂໍ້​ມູນ-​ຂ່າວສານ​ອຸຕຸ​ນີຍົມ-​ອຸ​ທົກ​ກະສາ​ດ ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ແຂວງ.

15.8 ສ້າງ​ແຜນການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານ, ​ແຜນ​ງົບປະມານ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ ​ເພື່ອ​ສະ​ເໜີ​ເຂົ້າ​ແຜນການ​ລວມຂອງ​ພະ​ແນ​ກ ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ.

15.9 ສ້າງ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸດ, ການ​ກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ບຳລຸງ​ພະນັກງານ ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ພະນັກງານ​ລັດຖະກອນ ​ໃນ​ຂະ​ແໜງຂອງ​ຕົນ.

15.10 ຄົ້ນ​ຄ້ວາ ​ແລະ ນຳ​ສະ​ເໜີ ການ​ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ ຕໍ່​ຜູ້​ມີ​ຜົນງານ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ວິ​ໄນ​ຕໍ່​ຜູ້​ກະທຳ​ຜິດ ຕາມ​ລະບຽບກົດໝາຍທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ.

15.11 ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື ກັບປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ​ແລະ ບັນດາ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງສາກົນ ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ ​ເພື່ອ​ຂົນ​ຂວຍ​ເອົາ​ທຶນ, ​ເຕັກນິກ, ວິຊາ​ການ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ​ໃຫ້​ແກ່ວຽກງານ ອຸຕຸ​ນີຍົມ ​ແລະ ອຸ​ທົກ​ກະສາ​ດ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງ​ຂັ້ນ​ເທິງ.

15.12 ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍ​ໃຫ້​ຂອງ​ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກ.

ມາດຕາ 16 ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງຂໍ້ມູນ-​ຂ່າວສານ.

16.1 ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ, ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ​ແຜນການ, ​ແຜນ​ງານ, ​ໂຄງການ, ຂໍ້​ຕົກລົງ, ມະຕິ, ຄຳ​ສັ່ງ, ​ແຈ້ງ​ການ, ບົດ​ແນະນຳ, ລະບຽບຕ່າງໆຂອງ​ກະຊວງ, ອົງການ​ປົກຄອງ​ແຂວງ, ພະ​ແນ​ກ ​ ​ໃຫ້​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ.

16.2 ສ້າງ​ແຜນຍຸດ​ທະ​ສາດ, ​ແຜນການ, ​ແຜນ​ງານ ​ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ​ໄລຍະ​ສັ້ນ, ​ໄລຍະ​ກາງ ​ແລະ ​ໄລຍະ​ຍາວ ກ່ຽວກັບ​ວຽກງານ ຂໍ້​ມູນ-​ຂ່າວສານ ເພື່ອ​ສະ​ເໜີຂັ້ນ​ເທິງ​ພິຈາລະນາ.

16.3 ເກັບ​ກຳ, ຄຸ້ມ​ຄອງ, ສັງ​ລວມ, ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ລະບົບ​ຂໍ້​ມູນ-​ຂ່າວສານ​ ກ່ຽວກັບ​ຊັບພະ ຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ແຂວງ.

16.4 ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​​ໂນ​ໂລ​ຊີ ​ເພື່ອ​ພັດທະ​ລະບົບຂໍ້​ມູນ-​ຂ່າວສານ​ ​​ໃຫ້ທັນ​ສະ​ໄໝ, ​ໄດ້​ມາດຕະຖານ, ມີ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ, ຊັດ​ເຈນ ​ແລະ ​ເປັນ​ບ່ອນ​ອີງ ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ເປົ້າໝາຍ ​ໃຫ້​ມີ​ປະສິດທິພາບ​ສູງ

16.5 ​ໂຄສະນາ, ​ເຜີ​ຍ​ແຜ່, ນະ​ໂຍບາຍ, ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ບົດ​ແນະນຳ ​ແລະ ລະບຽບຕ່າງໆ ຂອງ​ກະຊວງ, ອົງການ​ປົກຄອງ​ແຂວງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ໃຫ້​ທົ່ວ​ສັງຄົມ​ຮັບ​ຮູ້​ເຂົ້າ​ໃຈ ​ແລະ ປະຕິບັດ ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

16.6 ສະໜອງຂໍ້​ມູນ-​ຂ່າວສານ ​ແລະ ​ແຜນ​ທີ່​ໃຫ້​ແກ່ບັນ​ດາ​ຂະ​ແໜງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ແລະ ອົງການ​ປົກຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ໃນ​ການວາງ​ແຜນ​ພັດທະນາ, ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ປົກ​ປັກ​ຮັກສາຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ​ແລະ ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ.

16.7 ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ, ລະບົບ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ-​ຂ່າວສານ, ປ້ອງ​ກັນ ​ແລະ ຂ້າ​ໄວ​ລັດ​ໃນ​ລະບົບ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ພາຍ​ໃນພະ​ແນ​ກຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ.

16.8 ສ້າງ​​ແຜນການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານ, ​ແຜນ​ງົບປະມານ​ຂອງຂະ​ແໜງ ​ເພື່ອ​ສະ​ເໜີ​ເຂົ້າ​ແຜນການ​ລວມຂອງພະ​ແນ​ກ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ.

16.9 ສ້າງ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸດ, ການ​ກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ບຳລຸງ​ພະນັກງານ ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ພະນັກງານ​ລັດຖະກອນ ​ໃນ​ຂະ​ແໜງຂອງ​ຕົນ.

16.10 ຄົ້ນ​ຄ້ວາ ​ແລະ ນຳ​ສະ​ເໜີ ການ​ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ ຕໍ່​ຜູ້​ມີ​ຜົນງານ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ວິ​ໄນ​ຕໍ່​ຜູ້​ກະທຳ​ຜິດ ຕາມ​ລະບຽບກົດໝາຍທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ.

16.11 ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື ກັບປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ​ແລະ ບັນດາ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງສາກົນ ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ ​ເພື່ອ​ຂົນ​ຂວຍ​ເອົາ​ທຶນ, ​ເຕັກນິກ, ວິຊາ​ການ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ​ໃຫ້​ແກ່ວຽກງານ ຂໍ້​ມູນ-​ຂ່າວສານຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງ​ຂັ້ນ​ເທິງ.

15.12 ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍ​ຂອງ​ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກ.

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...