Lao

Login Formຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterມື້ນີ້43
mod_vvisit_counterມື້ວານ21
mod_vvisit_counterອາທິດນີ້256
mod_vvisit_counterອາທິດແລ້ວນີ້190
mod_vvisit_counterເດືອນນີ້627
mod_vvisit_counterເດືອນແລ້ວນີ້1081
mod_vvisit_counterລວມທັງຫມົດ155345

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 54.224.103.239
,
Today: ກ. ກ. 20, 2018

Who's Online

ເຮົາມີ 4 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລນ
ຂະແຫນງ ຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ PDF ພິມ ອີເມລ


 

 


 

 

 

 

 

ທ່ານ

ຮອງຂະແໜງ

 

ຫນ່ວຍງານ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຫນ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ

 

ທ່ານ

ຮອງຂະແໜງ

 

ຫນ່ວຍງານ ສຳຫລວດ ແລະ ກວດກາ
ປ່າສະຫງວນ-ປ່າປ້ອງກັນ

 

ທ່ານ

 

 

ທ່ານ ໄພວັນ

ວິຊາການ

 

 

ທ່ານ ເອກກະໄຊ ອິນທະລາເພັດ

ວິຊາການ

 

 

ທ່ານ ສີຜ່ານ ມະນີສິນ
ວິຊາການ

 

ທ່ານ ອະນຸຊາ ຈັນທະລາສີ
ວິຊາການ

 

ທ່ານ ບົວລະວັນ ພົນຈະເລີນ
ວິຊາການ


ທ່ານ ບຸນສອນ ແກ້ວເມກ

ວິຊາການ

 

ທ່ານ ບົວວອນ ຄຳແພງເພັດ
ວິຊາການ

 

ທ່ານ ສາຍສຳພັນ ຈັນທະມາດ
ວິຊາການ

 

ທ່ານ ສົມສຸດ ສຸດທິພອນ
ວິຊາການ

_

ທ່ານ
ວິຊາການ

 

ທ່ານ ແສງອາລຸນ ເຄນບຸບຜາ
ວິຊາການ

 

ທ່ານ
ວິຊາການ

 

ທ່ານ
ວິຊາການ

 

ທ່ານ ນ.ລັດສະໝີ ບົວເຄືອ
ວິຊາການ

ທ່ານ ນ.ຄຳດາວີ ວັນທະນີ
ວິຊາການ

ທ່ານ ນ.ພິມໃຈ ທຳມະວົງ
ວິຊາການ

ທ່ານ ນ.ສົມບັດ ມະໂນທຳ
ວິຊາການ

 

ທ່ານ ນ.ທິບມະນີ ຈຸນລະວົງສາ
ວິຊາການ

ມາດຕາ 12 ໜ້າທີ່ຂອງຂະ ແໜງ ຄຸ້ມ ຄອງ ຊັບພະຍາກອນ ປ່າ ໄມ້.

12.1 ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ ບົດແນະນຳ, ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ພະແນກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

12.2 ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ຊັບພະຍາກອນ ປ່າໄມ້ ເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງ ພິຈາລະນາ;

12.3 ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ປະຊາສຳພັນຢ່າງ

ກ້ວາງຂວາງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ;

12.4 ຄົ້ນຄ້ວາປະກອບຄຳເຫັນ ຕໍ່ການສະເໜີ ພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ, ການຂໍອະນຸຍາດ ດຳເນີນກິດຈະການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ແລະ ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ຢູ່ໃນປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າສະຫງວນ, ເຂດເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເຂດອະນຸລັກສະເພາະ ທີ່ຂັ້ນເທິງອະນຸມັດ ລວມທັງການຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້, ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່, ຍົກລະດັບປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ;

12.5 ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບ ຂະແໜງປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ກຳນົດເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້, ເຂດແດນ, ປັກຫຼັກໝາຍ, ຕິດປ້າຍ, ສ້າງແລວເຂດ, ສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບສະພາບປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ເພື່ອແບ່ງເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ

ເຂດຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້, ເຂດກັນຊົນ ແລະ ສ້າງແຜນຈັດສັນ ເຂດປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ;

12.6 ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ປົກປັກຮັກສາພັດທະນາ ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າສະຫງວນ, ອະນຸລັກສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ, ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໃສ ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ;

12.7 ຄົ້ນຄ້ວາ ວາງແຜນການດຳເນີນງານປະຈຳປີ, ກຳນົດມາດຕະການ ແລະ ວິທີການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນ ຈິງ ຂອງແຕ່ລະເຂດ ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງອະນຸມັດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

12.8 ປູກ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໃສທຳມະຊາດ ຂອງສັດນ້ຳ, ສັດປ່າ ອຸດົມສົມ ບູນ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຳນົດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແບບອະນຸລັກ ຢູ່ໃນປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ;

12.9 ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງດ່ານກວດກາຢູ່ພາຍໃນປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ ພ້ອມທັງດຳເນີນ ການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການກວດກາລາດຕະເວນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ການບຸກລຸກ ທຳລາຍປ່າ ໄມ້, ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ໄຟໄໝ້ລາມປ່າ, ການລັກລອບລ່າ, ຊື້-ຂາຍ ສັດນ້ຳ, ສັດປ່າ, ພັນທຸກຳໄມ້ ແລະ ເຄຶ່ອງປ່າຂອງດົງ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

12.10 ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ຕິດຕາມ ກິດຈະການ ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ, ແຫຼ່ງແກ່ນພັນ, ພັນໄມ້, ພັນພືດ, ພັນສັດນ້ຳສັດປ່າ, ຟາມລ້ຽງສັດນ້ຳສັດປ່າ, ການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ສົ່ງອອກຄືນ, ນຳຜ່ານ ສັດນ້ຳສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ, ການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ການອະນາໄມຊິວະມວນສານ ອອກຈາກເຂດນ້ຳຖ້ວມ ທີ່ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ເຂດກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເຂດອື່ນໆ;

12.11 ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມື ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດທຳມະຊາດ ແລະ ຊິວະນາໆພັນ ໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ທີ່ຂື້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

12.12 ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວຽກງານປ່າໄມ້ຊາວບ້ານ ໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ເຂດປ່າສະ ຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຂດອື່ນໆທີ່ຂື້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

12.13 ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃນຂອບເຂດປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້  ຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຂອງຕົນ;

12.14 ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ແຜນງົບປະມານ ຂອງຂະແໜງເພື່ອນຳສະເໜີເຂົ້າແຜນ ການລວມຂອງພະແນກ ຊັບພະ​ຍາກ​ອນທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​;

12.15 ສ້າງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງພະນັກງານ ທາງດ້ານ ວິຊາສະເພາະ ແລະ ນຳໃຊ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ ໃນຂະແໜງການຕົນ;

12.16 ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳສະເໜີ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ປະຕິບັດວິໃນຕໍ່ຜູ້ ກະທຳຜິດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

12.17 ພົວພັນຮ່ວມມື ກັບປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ ເພື່ອຂົນຂວຍເອົາທຶນ, ເຕັກນິກ, ວິຊາການ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

12.18 ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ;