Lao

Login Formຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterມື້ນີ້39
mod_vvisit_counterມື້ວານ67
mod_vvisit_counterອາທິດນີ້178
mod_vvisit_counterອາທິດແລ້ວນີ້401
mod_vvisit_counterເດືອນນີ້719
mod_vvisit_counterເດືອນແລ້ວນີ້1558
mod_vvisit_counterລວມທັງຫມົດ161009

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 54.166.249.93
,
Today: ພ. ຈ. 13, 2018

Who's Online

ເຮົາມີ 3 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລນ
ຂະແຫນງ ບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ PDF ພິມ ອີເມລ

ຂະແໜງ ບໍລິຫານ, ແລະ ການເງີນ


ທ່ານ ສົມພອນ ແສງສຸລິຈັນ
ຫົວໜ້າຂະແໜງ

 

ທ່ານ

ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

ທ່ານ

ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ
ຫນ່ວຍງານ ບໍລິຫານ-ສັງລວມ ຫນ່ວຍງານ ການເງິນ
ຫນ່ວຍງານ ແຜນການ

 

ທ່ານ

 

 

ທ່ານ ນ.ຈັນສະໄໝ ເພັດສະລາດ

 

 

 

ທ່ານ ສັງວຽນ ທິດາລັກທ່ານ ນ.ເລີດດາວອນ ພອ

 

 

ທ່ານ ນ. ທິບພະເກສອນ ຈັນທະຈອນ


 

ທ່ານ ກັນຍາ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ທ່ານ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ທ່ານ ນ. ພູພະນາວັນ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ທ່ານ

ວິຊາການ

 

 

 

 

ທ່ານ

ວິຊາການ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ມາດຕາ 07. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງບໍລິຫານ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ

7.1 ຈັັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ບົດແນະນໍາ, ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ພະແນກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ;

7.2 ຄູຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານວຽກງານຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ, ປົກປັກຮັກສາເອກະສານ, ຈໍລະຈອນ ແລະ ແຈກຢາຍເອກະສານ, ວຽກງານພິທີການ, ຮັບແຂກ, ອະນາໄມ ແລະ ອື່ນໆ;

7.3 ສ້າງແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮອບດ້ານຂອງພະແນກປະຈຳເດືອນ, ງວດ, 6ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ;

7.4 ຂື້ນແຜນງົບປະມານ, ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດຂອງລັດ ໃຫຖືກເປົ້າໝາຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ;

7.5 ເກັບຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ ອາກາດ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

7.6 ປະສານສົມທົບ ກັບທຸກຂະແໜງການພາຍໃນພະແນກ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງຂອງຕົນເປັນປະຈໍາ;

7.7 ເກັບກໍາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບຊໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງແຂວງ;

7.8 ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນໍາສະເໜີການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ປະຕິບັດວິໃນຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

7.9 ພົວພັນຮ່ວມມື ກັບປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຂົນຂວຍເອົາທຶນ, ເຕັກນິກ, ວິຊາການ ເພື່ອສ້າງຄວາມຂັ້ມແຂວງ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ແຜນການ ແລະແຜນເງິນ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

7.10 ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານສະພາບເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານຂອງພະແນກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພ້ອມທັງເກັບກໍາ, ສັງລວມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິ, ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງວຽກຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະອຸທົກກະສາດ;

7.11 ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.