Lao

Login Formຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterມື້ນີ້7
mod_vvisit_counterມື້ວານ36
mod_vvisit_counterອາທິດນີ້87
mod_vvisit_counterອາທິດແລ້ວນີ້256
mod_vvisit_counterເດືອນນີ້714
mod_vvisit_counterເດືອນແລ້ວນີ້1081
mod_vvisit_counterລວມທັງຫມົດ155432

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 54.225.17.239
,
Today: ກ. ກ. 23, 2018

Who's Online

ເຮົາມີ 3 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລນ
ຂະແຫນງ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ PDF ພິມ ອີເມລ

ຂະແໜງ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ


ທ່ານ ສຸພະໄຊ ບຸນຍົງ

ຫົວໜ້າຂະແໜງ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ


ທ່ານ ຖາວອນ ແກ້ວວິຈິດ

ຮອງຫົວໜ້າຂະແຫນງຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ

ໜ່ວຍງານວັດແທກ
ແລະ ສຳມະໂນທີ່ດິນ

ໜ່ວຍງານຈົດທະບຽນ
ແລະ ປະເມີນລາຄາ

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ
ລັດ ແລະ ລວມໝູ່
ໜ່ວຍງານແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດ
ແຍ່ງທີ່ດິນ
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການເຊົ່າ
ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນ
ທ່ານ ທົດສາຄອນ ສີລິສົງຄາມ ທ່ານ ພູປະສົງ ພົມມະວົງໄຊ ທ່ານ ຄຳພາ ໄຊຍະເພັດ ທ່ານ ລັດຕະນະໄພວັນ ພູມີວົງ
ທ່ານ ສີໄພ ທອງປະເສີດ
ທ່ານ ນ.ໂອກີ ດວງພະຈັນ ທ່ານ ນ.ລັດດາວອນ ຮຸ່ງເຮືອງ ທ່ານ
ທ່ານ ບູ່ໄຊ ພົມມະວົງສາ ທ່ານ ສິດທິສອນ ກອງຕະວົງ

ທ່ານ ສຸກເມສາ ໄຊສົງຄາມ ທ່ານ ໃບດາວັນ ຈັນທະລາໄລ ທ່ານ ມີໄລພອນ ຈັນທະວົງ ທ່ານ ນ.ຈັນເພັງ ຂັນທະວິໄລ
ທ່ານ ໄຊຊະນະ ລືສີສະຫມຸດ ທ່ານ ນ.ທິບພະກອນ ຜາອິນ
ທ່ານ ສີອຳພອນ ພົມມະບຸດ ທ່ານ ນ.ທິບພະກອນ ສິມມາ
ທ່ານ ເກດສະຫນາ ຫລວງຜ່ານອາສາ ທ່ານ ນ.ລັດສະຫມີ ໄຊຍະວົງ

ທ່ານ ຄາວີ ຫວັດສະດີ ທ່ານ ນ.ວົງພັນ ວົງສາລາດ

ທ່ານ ນ.ວົງພະຈັນ ພູມຄອນສານ ທ່ານ ນ.ສຸວັນນີ ແກ້ວປາສາລີ

ທ່ານ ນ.ຄຳປິງ ວົງພະຈັນ ທ່ານ ນ.ປິກກີ້ ແກ້ວປາສາລີ

ທ່ານ ທັດສະພອນ ທ່ານ ບຸນຈັນ ຍຸດທະກິດ

ທ່ານ ເທວາ ລືສີສະຫມຸດ ທ່ານ ນ.ແກ້ວວິໄລ ອົບມະໄລ
ທ່ານ ນ.ຕຸ້ຍ ວິລະສັກ
ທ່ານ ນ.ແມ້ງ ໂລດດວງສີ
ທ່ານ ສົມຫວັງ ໄຊຍະສອນ
ທ່ານ ສຸພາລັກ ພຸດມີໄຊ
ທ່ານ ສົມສັກ ເພັດມະນີ
ທ່ານ ສິມມາ ລ່ຳວິຈິດ

ມາດຕາ 09 ໜ້າທີ່ ຂອງຂະແໜງຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ.

9.1 ຈັັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ບົດແນະນໍາ, ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ພະແນກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ;

9.2ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານແລະໂຄງການລະອຽດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງແລະ ໄລຍະຍາວກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານທີ່ດິນ ເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;

9.3 ຄຸ້ມຄອງ ດຳເນີນການສຳຫຼວດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສ້າງແຜນທີ່ຕອນດິນ ສ້າງແຜນທີ່ຕາດິນ, ການສ້າງສໍາມະໂນທີ່ດິນ, ເກັບສະຖິຕິທີ່ດິນ, ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ, ອອກໃບຕາດິນ, ຈົດທະບຽນນິຕິກຳກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ການແບ່ງແຍກຕອນດິນ ແລະ ໂຮມຕອນດິນເຂົ້າກັນ, ອອກໃບສຳເນົາຕາດິນໃໝ່, ອອກໃບແຜນທີ່ດິນ, ປະເມີນມູນຄ່າທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ ເພື່ອຈົດທະບຽນນິຕິກຳກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຈາກການໂອນເອົາສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຄືນ, ການໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ການໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນ ພ້ອມທັງເກັບຄ່າບໍລິການວິຊາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບທີ່ດິນຕາມລະບຽບການ;

9.4ຄົ້ນຄ້ວາສະເໜີ ຫຼື ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດສິດໃຊ້ທີ່ດິນລັດ ການຫັນສິດໃຊ້ທີ່ດິນລັດມາເປັນຂອງບຸກຄົນ ແລະ ສັນຍາເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ;

9.5ຄົ້ນຄ້ວາ, ກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ມີລັກສະນະທາງບໍລິຫານ ເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ສະເໜີອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດ ໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທີ່ມີລັກສະນະທາງແພ່ງ ຫຼື ທາງອາຍາ ທີ່ພົວພັນເຖິງ ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານທີ່ດິນ ໃນຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ; ສະເໜີທວງເອົາເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນ ຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ພົວພັນເຖິງບັນຫາ ຫຼື ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ພົວພັນກັບທີ່ດິນ;

9.6 ຄົ້ນຄ້ວາ, ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ສະຖານທີ່ຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານບໍລິຫານທີ່ພົວພັນກັບທີ່ດິນ ເພື່ອນຳສະເໜີຄົ້ນຄ້ວາ, ແກ້ໄຂ ແລະ ລາຍງານຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາຕົກລົງ;

9.7 ສົມທົບ ກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ພິຈາລະນາ ເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງ ພິຈາລະນາຕົກລົງ ຖອນສິດໃຊ້ ຫຼື ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ສັ່ງໂຈະ, ການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ປະກອບອາຊີບ ທີ່ພົວພັນກັບທີ່ດິນເຊັ່ນ: ນັກສຳຫຼວດ, ນັກວັດແທກ, ນັກປະເມີນມູນຄ່າທີ່ດິນ, ນາຍໜ້າ ຫຼື ຕົວແທນ ຜູ້ຊື້-ຂາຍ ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ລະເມີດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ;

9.8ເກັບກຳ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລະບົບຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານທີ່ດິນໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຂວງ;

9.9 ຄຸ້ມຄອງ ກ່ຽວກັບການເຊົ່າທີ່ດິນ ລະຫວ່າງຄົນລາວດ້ວຍກັນ, ຄົນລາວ ກັບ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ແລະ ຄົນຄ່າງດ້າວ;

9.10ຄຸ້ມຄອງການປະກອບອາຊີບ ທີ່ພົວພັນກັບທີ່ດິນເຊັ່ນ: ນັກສຳຫຼວດ-ວັດແທກ ສ້າງແຜນທີ່ດິນ ແລະ ແຜນທີ່ຕາດິນ, ນັກປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ, ນາຍໜ້າ ຫຼື ຕົວແທນຜູ້ຊື້-ຂາຍ ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;

9.11 ປະສານສົມທົບກັບພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານທີ່ດິນ;

9.12 ສ້າງແຜນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ແຜນງົບປະມານຂອງຂະແໜງ ເພື່ອສະເໜີເຂົ້າແຜນລວມຂອງພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;

9.13 ສ້າງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງ ພະນັກງານ ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ນຳໃຊ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ ໃນຂະແໜງຂອງຕົນ;

9.14ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳສະເໜີ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

9.15 ພົວພັນຮ່ວມມື ກັບປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຂົນຂວຍເອົາທຶນ, ເຕັກນິກ, ວິຊາການ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານ ທີ່ດິນຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

9.16ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.