ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 18 ມິນາ 2020 ນີ້ ທ່ານ ສັກດາ ແກ້ວດວງສີ ຮັກສາການຫົວໜ້າ ພຊສ ແຂວງສາລະວັນ ພ້ອມດ້ວຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ລົງຕິດຕາມການລົງສຳຫຼວດເນື້ອທີ່ດິນ ໃຫ້ກັບບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນຢູ່ ເມືອງສະໜ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ ເພື່ອປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄມ້ກະຖິນນາລົງ, ການສຳຫຼວດປັກຫຼັກໝາຍແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາ 30 ວັນ ເຊິ່ງເລີ້ມຕົ້ນແຕ່ວັນທີ 24 ກຸມພາແມ່ນສາມາດ  ສຳຫຼວດວັດແທກໃດ້ແລ້ວ 916 ເຮັກຕາ,

ໃນຈຳນວນ 3 ບ້ານ ເປົ້າໝາຍຄື ບ້ານແມ້ວ,ບ້ານພິນເບ ແລະ ບ້ານ ລະວາໄຕ້,ພາຍຫຼັງສຳເລັດການສຳຫຼວດລະອຽດແລ້ວ ທິມງານຈະໄດ້ສືບຕໍ່ສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ສົມບູນ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ການນຳຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຮັບຊາບຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ, ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການສຳຫຼວດເນື້ອທີດິນ ຢູ່ຕົວເມືອງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງສັງຄົມໃນຕໍ່ໜ້າ.