Lao

Login Formຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterມື້ນີ້1
mod_vvisit_counterມື້ວານ22
mod_vvisit_counterອາທິດນີ້108
mod_vvisit_counterອາທິດແລ້ວນີ້78
mod_vvisit_counterເດືອນນີ້280
mod_vvisit_counterເດືອນແລ້ວນີ້519
mod_vvisit_counterລວມທັງຫມົດ121268

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.162.15.31
,
Today: ກ. ຍ. 20, 2018

Who's Online

ເຮົາມີ 1 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລນ
ກ່ຽວກັບ ຫຊສ ເມືອງ
ໜ້າທີ່ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ພອນສະຫວັນ ແກ້ວມີທອງ   
ມື້ພຸດທີ່ 19 ກັນຍາ 2018 ເວລາ 14: 31

1. ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆຂອງລັດກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງວຽກຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ວຽກງານອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸ ທົກກະສາດ.

2. ຂຶ້ນແຜນການ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

3. ກວດກາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ມີລັກສະນະບໍລິຫານ. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ສະເໜີຂະແໜງ ການທີ່ມີສິດອຳນາດໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດ ແຍ່ງທີ່ມີລັກສະນະທາງແພ່ງ ແລະ ທາງອາຍາ ທີ່ພົວພັນເຖິງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມລວມທັງວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳ ມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ວຽກງານອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໃນຂອບເຂດເມືອງຂອງຕົນ.

4. ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຂອງຕົນເອງ.

5. ສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ອະນຸລັກ ຫຼື ປົກປັກຮັກສາ, ນຳໃຊ້ ແລະ ຟື້ນຟູຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.

6. ເກັບກຳ, ສັງລວມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ - ຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງວຽກງານຄຸ້ມ ຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ວຽກງານອຸຕຸນິຍົມ - ອຸທົກະສາດ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

7. ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີ ຫຼື ຕົກລົງກ່ຽວກັບ ການຫັນປ່ຽນປະເພດດິນ, ການອອກໃບຢັ້ງຢືນການສຳຫຼວດທີ່ດິນ,ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ດິນ, ໃບຢັ້ງຢືນການພັດທະນາທີ່ດິນ ຕາມຂອບເຂດສິດອຳນາດຂອງຕົນ ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະ ບວນການຫັນສິດໃຊ້ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ການອະນຸຍາດສິດໃຊ້ ແລະ ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

8. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການສຳຫຼວດ - ວັດແທກ, ຈັດສັນທີ່ດິນ, ກຳນົດເຂດ, ຈັດປະເພດດິນ ແລະ ວາງແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ຈົດທະບຽນນິຕິກຳກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ປະເມີນມູນຄ່າທີ່ດິນຕາມການ ມອບໝາຍຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເຂົ້າຮ່ວມການສຳຫຼວດວັດແທກເພື່ອໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

9. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດ ໃນການຈັດສັນທີ່ດິນ, ແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ແຜນພັດທະນາທີ່ດິນ, ແຜນຊີ້ນຳຜັງເມືອງ, ເກັບກຳສຳມະໂນທີ່ດິນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດິນ, ດຳເນີນການສຳຫຼວດວັດແທກ ສຶບສວນສິດ ແລະ ທີ່ມາຂອງດິນ ແລະ ປະກອບສຳນວນເອກະສານທີ່ດິນ ເພື່ອຂຶ້ນທະ ບຽນທີ່ດິນ, ອອກໃບຕາດິນ, ອອກແຜນທີ່ດິນຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ນະຄອນ ຫຼວງ ພ້ອມທັງເກັບຄ່າບໍລິການວິຊາການຕ່າງໆກ່ຽວກັບທີ່ດິນ.

10. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ, ອະນຸລັກ ຫຼື ປົກປັກຮັກສາ, ຟື້ນຟູ, ນຳໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ແຫຼ່ງນ້ຳ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

11. ເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ, ອະນຸລັກ ຫຼື ປົກປັກຮັກສາ, ຟື້ນຟູ, ນຳໃຊ້ ແລະ ໂຄງການ ພັດທະນາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ພະແນກຊັບພະ ຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ນະຄອນຫຼວງ.

12. ຄົ້ນຄວ້າ, ວາງແຜນການດຳເນີນງານປະຈຳປີ, ກຳນົດມາດຕະການ ແລະ ວິທີການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິ່ງຂອງແຕ່ລະເຂດ ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປາສະຫງວນໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງປະຊາຊົນ ເພື່ອນຳສະ   ເໜີຂັ້ນເທິ່ງອະນຸມັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

13. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆທີ່ດຳເນີນໃນຂອບເຂດປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າສະຫງວນ, ໂຄງການອະນຸລັກສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ລວມທັງການຂຶ້ນທະບຽນສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

14. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງປ່າໄມ້, ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ, ຂະແໜງການອື່ນໆ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອວາງແຜນການ ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ລວມທັງການຖ່າຍທຳສາລະຄະດີ ໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ.

15. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ ທາງດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເຈົ້າເມືອງກ່ຽວກັບການຂໍສິດສຳປະທານເນື້ອທີ່ ເພື່ອຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດແຮ່ທາດ, ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ເຕັກນິກຂອງໂຄງ ການຕາມຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ.

16. ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດສ້າງແຜນທີ່ທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ, ມາດຕາສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ເຕັກນິກຂອງໂຄງການ.

17. ປະສານສົມທົບກັບກົມກອງ, ພະແນກການ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລື ແລະ ຄຸ້ມຄອງກວດກາ ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບສຳປະທານ, ກຳນົດຫຼັກໝາຍເຂດ ເນື້ອທີ່ຊອກຄົ້ນສຳຫຼວດ, ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ເຕັກນິກທີ່ທາງລັດຖະບານອະນຸຍາດໃຫ້.

18. ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການສ້າງ ແລະ ທົບທວນບົດລາຍງານການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຕິດຄາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຜ່ານການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງ ໂຄງການລົງທຶນພາຍໃນເມືອງ ສ້າງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມໃນກໍລະນີທີ່ມີໂຄງ ການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່.

19. ເຂົ້າຮ່ວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການຫຼຸດ ຜ່ອນທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ກົນໄກພັດທະນາສະອາດພາຍໃນເມືອງ.

20. ສະເໜີປັບປຸງຍົກລະດັບຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸການບິນ, ຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸກະເສດ ແລະ ຕາໜ່າງສະຖານີແຜ່ນດິນໄຫວໃນຂອບເຂດເມືອງ.

21. ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ມູນພະຍາກອນອາກາດ, ພະຍາກອນໄພນ້ຳຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແຫຼ້ງ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນໄພທຳມະຊາດຢ່າງທັນການ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

22. ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ, ກໍ່ສ້າງ, ບຳລຸງຍົກລະດັບດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ນຳໃຊ້ພະນັກງານ - ລັດຖະກອນຕາມສາຍຕັ້ງໃນຂະແໜງການ ຂອງຕົນລວມທັງວຽກງານອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ວຽກງານໂຄສະນາອົບຮົມ ແລະ ອື່ນໆຕາມລະບົບສາຍຂວາງ.

23. ສ້າງແຜນການ, ງົບປະມານແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ງົບປະມານຊັບສົມບັດ, ພາຫະ ນະ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ.

24. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຮອບດ້ານຂອງຫ້ອງ ການແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງຕາມລະບົບ ສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງຂອງຕົນ.

25.ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

LAST_UPDATED2