LaoEnglish (United Kingdom)

Left Menu

Login Formຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterມື້ນີ້3
mod_vvisit_counterມື້ວານ56
mod_vvisit_counterອາທິດນີ້111
mod_vvisit_counterອາທິດແລ້ວນີ້428
mod_vvisit_counterເດືອນນີ້539
mod_vvisit_counterເດືອນແລ້ວນີ້1531
mod_vvisit_counterລວມທັງຫມົດ88596

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 54.221.147.93
,
Today: ທ. ວ. 10, 2018

Who's Online

ເຮົາມີ 4 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລນ
ຂອບເຂດສິດ ພຊສ
ຂອບເຂດສິດ ພຊສ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ສົມມີ ພົມປັນຍາ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 09 ຕຸລາ 2018 ເວລາ 18: 14

- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 3171/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິ່ງຫາ 2017, ໝວດທີ 2, ມາດຕາ 4 ວ່າດ້ວຍ ຂອບເຂດສິດ.

4.1 ສະເໜີປັບປຸງແກ້ໄຂ ຫຼື ສ້າງບັນດານະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັນກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;

4.2 ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳແນະນຳດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວ ກັບວຽກງານການຄຸ້ມຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂອບເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ;

4.3 ຮຽນເຊີນບັນດາຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມເມືອງ ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ລາຍງານວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;

4.4 ຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນຜົນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ອອກ ຫຼື ຖອນເອກະສານຢັ້ງຢືນ ກ່ຽວກັບສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ; ຄົນຄ້ວານຳສະໜີກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດິນ, ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ດິນ ແລະ ເກັບລາຍຮັບຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ;

4.5 ເກັບຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າບໍລິການໃນວຽກງານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ຕາມລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດກຳນົດໄວ້;

4.6 ສະເໜີລັດຖະມົນຕີຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສັ່ງໂຈະຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ ຫຼື ຖອນໃບຢັ້ງຢືນ, ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການບໍລິການ, ນຳໃຊ້, ສິດໃຊ້, ສິດນຳໃຊ້, ກ່ນໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະ ບຽບການຕ່າງໆທີ່ວາງອອກ;

4.7 ຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານຄຸ້ງຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ຟື້ນຟູບຸລະນະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ກ່າວເຕືອນ ຫຼື ນຳໃຊ້ມາດຕະການອື່ນໆ ຕາມກົດໝາຍ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ສ້າງຜົນເສຍຫາຍແກ່ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂອບອຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ;

4.8 ສະເໜີ ຫຼື ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ, ຫຼື ລົບລ້າງບັນດາກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ບົບພື້ນຖານຄວາມເປັນເອກະພາບ ກັຍອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;

4.9 ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອຸດໜູນບຳເນດ-ບຳນານ, ອຸດໜູນທາດເບື່ອ, ເຄມີ ແລະ ສານພິດຕ່າງໆ, ອຸອໜູນເສຍກຳລັງແຮງງານ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂັ້ນຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

4.10 ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ພົວພັນກັບຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະ ຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ເຈົ້າແຂວງ;

4.11 ສະເໜີສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳະການສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ, ຄະນະກຳມະການອື່ນໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມຄວາມຈຳເປັນ;

4 12 ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມທີ່ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ເຈົ້າແຂວງ ມອບໝາຍໃຫ້ສະເພາະ ແລະ ຕາມສິດທີ່ໄດ້ກຳ ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ.

LAST_UPDATED2