LaoEnglish (United Kingdom)

Left Menu

Login Formຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterມື້ນີ້3
mod_vvisit_counterມື້ວານ56
mod_vvisit_counterອາທິດນີ້111
mod_vvisit_counterອາທິດແລ້ວນີ້428
mod_vvisit_counterເດືອນນີ້539
mod_vvisit_counterເດືອນແລ້ວນີ້1531
mod_vvisit_counterລວມທັງຫມົດ88596

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 54.221.147.93
,
Today: ທ. ວ. 10, 2018

Who's Online

ເຮົາມີ 2 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລນ
ຫນ້າທີ່
ຫນ້າທີ່ ພຊສ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ສົມມີ ພົມປັນຍາ   
ມື້ພຸດທີ່ 10 ຕຸລາ 2018 ເວລາ 16: 19

- ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 3171/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ໝວດທີ 2, ມາດຕາ 3.

3.1​ ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິຕົກລົງ, ດຳລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງຂັ້ນເທິງວາງອອກ;

3.2 ຫັນເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂບບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ແລະ ມະຕິຕົກລົງຂອງລັດ ຖະບານ, ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ມາເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງ ການລະອຽດຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງຮັບຜີດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ;

3.3 ເຜີຍແຜ່ ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງຊີ້ນຳ, ນຳພາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;

3.4 ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;

3.5 ກວດກາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ມີລັກສະນະທາງບໍລິຫານ ຕາມຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ; ເຂົ້າ ຮ່ວມ ແລະ ນຳສະເໜີຂະແໜງການທີ່ມີສິດອຳນາດ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີມີລັກສະນະທາງແພ່ງ ແລະ ທາງອາຍາ ທີ່ມີການພົວພັນເຖິງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂອບເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ;

3.6 ດຳເນີນການຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ໂດຍອີງຕາມແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ; ສຳຫຼວດວັດແທກ, ສ້າງແຜນທີ່, ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ; ອອກໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ເປັນຕົ້ນການນຳໃຊ້, ການສຳຫຼວດ, ການຫັນປ່ຽນປະເພດ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ດິນ; ສ້າງສຳມະໂນທີ່ດິນ, ຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ, ຈົດທະບຽນທີ່ດິນ, ຈົດທະບຽນນິຕິກຳກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກິດຈະການອະສັງຫາລິມະຊັບ; ຄົ້ນຄ້ວານຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບການອອກອະນຸຍາດສິດນຳໃຊ້ ແລະ ຫັນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນລັດ, ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກການໂອນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຄືນ, ການອະນຸຍາດໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານທີ່ດິນ ຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ລະບຽບການທີ່ກຳນົດໄວ້;

3.7 ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ຂັ້ນແຂວງ ໂດຍອີງຕາມແຜນຍຸດທະສາດຊັບ ພະຍາ ກອນນ້ຳແຫ່ງຊາດ; ເຂົ້າຮ່ວມໃນການວາງແຜນອ່າງຮັບນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ໄຫຼຜ່ານຫຼາຍແຂວງ; ວາງແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ້ຳຂະໜາດກາງ ທີ່ໄຫຼຜ່ານແຂວງດຽວ, ອອກອະນຸຍາດການຂຸດເຈາະ ແລະ ການນຳໃຊ້ນ້ຳໃຕ້ດິນ ຂະ ໜາດໃຫຍ່, ອອກອະນຸຍາກນຳໃຊ້ນ້ຳໜ້າດິນ ຂະໜາດກາງ, ອະນຸຍາດການປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນຂະ ໜາດກາງ, ສຳ ຫຼວດສັງລວມຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ, ຟື້ນຟູບຸລະນະ ແລະ ພັດທະນາການນຳໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ຄຸນນະ ພາບນ້ຳທຳມະຊາດ ແລະ ມາດຕະຖານການປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນ; ເຂົ້າຮ່ວມໃນການກຳນົດ ຄຸ້ມຄອງເຂດສະຫງວນຊັບພະຍາກອນນ້ຳລະດັບ ຊາດ, ຄຸ້ມຄອງເຂດສະຫງວນຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ຂັ້ນແຂວງ ລວມທັງເຂດບໍລິເວນຍອດນ້ຳ, ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະຖານຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນບໍລິເວນນ້ຳຂະໜາດກາງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;

3.8 ເປັນເຈົ້າການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາມົນລະພິດທຸກປະເພດ, ຄຸ້ມຄອງສານເຄມີເປັນພິດ, ວັດຖຸອັນຕະລາຍ, ສິ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອອື່ນໆ ໃນຂອບເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ; ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມົນລະພິດ ພ້ອມທັງຄົ້ນຄ້ວາ, ວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາຫ້ອງວິໄຈສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມຄວາມສາມາດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການບໍລິຫານ ແລະ ການບໍລິການ;

3.9 ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການສ້າວຕົວເມືອງ ແລະ ຊົບນະບົດຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫຼຸດພ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ພ້ອມທັງປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດການສຸກເສີນ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ;

3.10 ທົບທວນ ແລະ ນຳສະເໜີການນຳແຂວງ, ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ; ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການທົບທວນ ແລະ ການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບົດລາຍການປະ ເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ລວມທັງການດຳເນີນງານການມີສວ່ນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ;

3.11 ຕິດຕາມ, ກວດກາຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ອາກາດ, ສຽງ, ຄວາມສັ່ນສະເທືອນ, ດິນ, ນ້ຳ ແລະ ສານເຄມີອັນຕະລາຍ ພາຍໃນແຂວງ;

3.12 ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ຍຸດທະສາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ແຜນດຳເນີນງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ແຜນງານແຫ່ງຊາດໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ຂະບວນການສົ່ງເສີມ ໂຄງການສົ່ງເສີມຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍຫາຍເຮືອນແກ້ວ ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ; ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສັງເກດສະພາບອາກາດ, ວັດແທກ, ເກັບກຳ, ສັງລວມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍງານຂໍ້ມູນອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ແຜນດິນໄຫວ; ຄົ້ນຄວ້າ, ນຳສະເໜີ ແລະ ປັບປຸງຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸການບີນ, ຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸກະເສດ ແລະ ຕາໜ່າງສະຖານີຕາມແຜນດິນໄຫວ ໃນຂອບເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ;

3.13 ເກັບກຳສັງລວມຂໍ້ມູນສະຖິຕິເຂົ້າໃນຖານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ ແລກປ່ຽນ ແລະ ບໍລິການພາຍໃນແຂວງ;

3.14 ນຳໃຊ້, ຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງ-ກໍ່ສ້າງ, ຊັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພ້ອມທັງສ້າງແຜນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ, ສຳມະນາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງ ບຸລະນະກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງພະແນກຕົນ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ; ກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບໜ້າທີ່ການເມືອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

3.15 ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ຄຸ້ມຄອງບັນຊີ, ຄັງເງິນສົດ, ເງິນເດືອນ-ເງິນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ; ດຳເນີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ສ້າງແຜນວຽກ, ແຜນງົບປະມານ ລວມທັງແຜນເກັບລາຍຮັບວິຊາການ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;

3.16 ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບສິນ, ຊັບສົມບັດລວມຂອງລັດ ໃຫ້ຖືກເປົ້າໝາຍ ແລະ ສອດ ຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ;

3.17 ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກ ເພື່ອສະກັດກັ້ນປາກົດການລະເມີດມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດ;

3.18 ພົວພັນຮ່ວມມື ທັງພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ເພື່ອຂົນຂວາຍການສະໜັບສະໜຸນດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງພະແນກຕົນ ຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ການເຫັນດີຂອງຂັ້ນເທິງ;

3.19 ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບສັງລວມການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງພະເນກຕົນ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ ກະ ຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເປັນປົກກະຕິ;

3.20 ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ເຈົ້າແຂວງ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ສະເພາະ ແລະ ຕາມໜ້າທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

LAST_UPDATED2
 
ຂ່າວ: ກອງປະຊຸມ ແລະ ພິທີມອບ - ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ 2 ດີ 5 ເປັນເຈົ້າ PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ພະຫັດທີ່ 05 ມີນາ 2015 ເວລາ 09: 09

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນວັນທີ 13 ກຸມພາ 2015 ຜ່ານມາ​ນີ້ ໜ່ວຍຮາກຖານກຳມະບານ ພະແນກຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ເປີດມີພິທີມອບ - ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ 2ດີ 5ເປັນເຈົ້າ ຂື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງສະຫາຍ ກົງທອງ ແອເຫຼັກ ຫົວໜ້າໜ່ວຍຮາກຖານກຳມະບານ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານ ຈັນທີ ແກ້ວສຸພອນ ຮອງເລຂາໜ່ວຍພັກ,  ແລະ ທ່ານ ອັອດ ສິງສະຫວັດ ຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນກໍາມະບານແຂວງ, ມີບັນດາທ່ານແຂກ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ມີສະມາຊິກກຳມະບານພາຍໃນໜ່ວຍ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 57 ທ່ານ, ຍິງ 28 ທ່ານ.

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກງານ ປະຈຳສົກປີ 2013 – 2014 ແລະ ທິດທາງ ແຜນການປະຈຳສົກປີ 2014- 2015 ຂອງ ພຊສ PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ອັງຄານທີ່ 25 ພະຈິກ 2014 ເວລາ 09: 15

 

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 20 ພະຈິກ 2014 ຜ່ານມານີ້ ຢູ່ທີສະໂມສອນ ເມືອງຫລວງນໍ້າທາ ໄດ້ເປີດ ກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳສົກປີ 2013 – 2014 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ສົກປີ 2014 – 2015 ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສຈ ດຣ ຄຳເຫຼັກ ໄຊດາລາ ຫົວໜ້າ ພະແນກ ຊສ ມີບັນດາທ່ານຄະນະ ພຊສ, ມີບັນດາທ່ານເຈົ້າເມືອງແຕ່ລະເມືອງ ພະ​ແນ​ກການອ້ອມ​ຂ້າງ​ແຂວງ,​ແຂກ​ຖືກ​ເຊີນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 5 ເມືອງ​, ພ້ອມ​ດວ້ຍອ້າ​ຍນ້ອງ​ພະນັກງານ​ ວິຊາການພາຍ​ໃນ​ ພຊສ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ທັງ​ໝົດ 92 ທ່ານ, ຍິງ 26 ທ່ານ.

ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ຂ່າວ: ກອງ​ປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການອານຸລັກສັດປ່າຕາມແນວຊາຍແດນລາວ - ຈີນ PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ອັງຄານທີ່ 04 ພະຈິກ 2014 ເວລາ 09: 21

ໃນຕອນເຊົ້າ​ ຂອງວັນ​ທີ 23 ຕຸລາ 2014 ​ຜ່ານ​ມານີ້ ​ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົກຮຽນກ່ຽວກັບການອະນຸລັກສັດປ່າຕາມແນວຊາຍແດນລະຫວ່າງ ລາວ - ຈີນຂື້ນຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງ  ພະແນກ ຊສ  ໂດຍ​ການ​ໃຫ້​ກຽດ​ເປັນ​ປະ​ທານກ່າວເປີດກອງ​ປະ​ຊຸມ ຂອງ​ທ່ານ ຮສຈ ດຣ ຄຳເຫຼັກ ໄຊດາລາ ​ຫົວໜ້າ ພຊສ ມີຄະນະທີມງານວິຊາການມາຈາກ ສປ ຈີນ 11 ທ່ານ ແລະ ຄະນະທີມງານວິຊາການ ຂະແໜງຄູ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ພຊສ ເຂົ້າຮ່ວມລວມທັງ​ໝົດ 29 ທ່ານ ຍີງ 1 ທ່ານ.

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ຂະ​ບວນການ​ອອກ​ແຮງ​ເພື່ອ​ຄຳນັບ​ຮັບ​ຕ້ອນ​ວັນ​ສຳຄັນ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ຊາດ PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ສຸກທີ່ 09 ພຶດສະພາ 2014 ເວລາ 12: 28

​       ​ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ຄຳນັບ​ຮັບ​ຕ້ອນ​ວັນ​ສຳຄັນ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ຊາດລາວ ກໍ່​ຄື ວັນ​ທີ 01 ພືດ​ສະພາ ​ເປັນ​ວັນກຳມະກອນ​ສາກົນ ຊື່​ງຄົບຮອບ​ໃນ​ປີ​ນີ້ 128 ປີ ທີຈະມາເຖິງໃນມໍໆນີ້.​ ສະ​ນັ້ນ ໃນ​ວັນ​ທີ 25 ​ເມສາ 2014 ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ໜ່ວຍ​ຮາກ​ຖານ ສະຫະພັນ​ກຳມະບານ ພຊສ ໄດ້​ພ້ອມ​ພາກັນສ້າງ​ຂະ​ບວນການ​ອອກ​ແຮງ​ງານອານາ​ໄມ​ລວມອ້ອມ​ແອ້ມສຳນັກງານ ຫ້ອງການ ​ຕັດ​ຫຍ້າ ບົວລະບັດຕົ້ນ​ໄມ້​ປະດັບ​ ​ມີສະມາຊິກ​ກຳມະບານ​ພາຍ​ໃນ ພຊສ ເຂົ້າຮ່ວມອອກແຮງງານ ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ທັງ​ໝົດ 65 ​ແຮງ​ງານ, ຍິງ 24 ​ແຮງງານ.

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
<< ເລີ່ມຕົ້ນ < ຖອຍຫຼັງ 1 2 ຕໍ່ໄປ > ສຸດທ້າຍ >>

Page 1 of 2