Blue Flower

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ກອງເລຂາ ຄມຊ ໜ່ວຍແມ່ຍິງ ຂອງ ກອງເລຂາ ຄມຊ ຮ່ວມກັບ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດຂຶ້ນ. ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ສີວັນນະກອນ ມະລີວັນ, ຮອງຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄມຊ ໃນນາມຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ເຊິ່ງມີພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 20 ຄົນ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ ໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກປະຈໍາປີ 2022 ຂອງ ໜ່ວຍແມ່ຍິງ ກຄມຊ ທັງເປັນສ້າງຂະບວນການ ໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສ້າງຕັ້ງອົງການສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຄົບຮອບ 67 ປີ ແລະ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພາຍໃນກອງເລຂາ.

ບົດຮຽນທີ່ນຳມາສະເໜີໃນກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ ໃນຄັ້ງນີ້ມີ ຈຳນວນ 2 ຫົວຂໍ້ ຄື:

  • ວຽກງານການຮ່ວມມື ແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ເຊິ່ງນໍາສະເໜີ ໂດຍ ທ່ານ ທອງທິບ ຈັນດາລາສານ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຮ່ວມມື ໃນນາມຜູ້ປະສານງານ ວຽກງານດັ່ງກ່າວ;
  • ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງນໍ້າ ແລະ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ຂອງ ປະເທດສິງກະໂປ ນໍາສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ທິລາພອນ ພູມມາ ວິຊາການພະແນກ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຮ່ວມມື.