ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ


 

ສ/ຫ ປອ.ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ
ເລຂາ

ສ/ຫ ອະໂນໄທ ຈັນທະລາສີ
ຮອງປະທານ/ປະທານກວດກາ
/ຫ ວິລະສັກ ຈຸນດາລາ
ຮອງເລຂາ


ສ/ຫ ອະລິຍະສັກ ຕຸນາລົມ
ຄະນະປະຈຳ


ສ/ຫ ນາງ ຈິດທະນອມ ອຸ່ນສີດາ
ຄະນະປະຈຳ


ສ/ຫ ລັດດາພອນ ສີສະອາດ
ຄະນະປະຈຳ/ຮອງປະທານກວດກາ


ສ/ຫ ສູລາພອນ ອິນທະວົງ
ຄະນະປະຈຳ

                

ສ/ຫ ສາຍມະໂນລິນ
ສິນບັນດິດ
ກຳມະການ

ສ/ຫ ຄຳແສງ
ວິໄລວັນ
ກຳມະການ

ສ/ຫ ສອນວິໄລ
ແກ້ວເມືອງຊອງ
ກຳມະການ

ສ/ຫ ອິມມະລາ
ອິນທະບົວລີ
ກຳມະການ

 ສ/ຫ ສີວັນນະກອນ
ມະລີວັນ
ກຳມະການ

ສ/ຫ ກິ່ງຄຳ
ມະນີວົງ
ກຳມະການ/ຄະນະກວດກາ

ສ/ຫ ສຸພັນດອນ
ວໍລະວົງ
ກຳມະການ

ສ/ຫ ວັນໄຊ
ຜິວມະນີວອນ
ກຳມະການ

 

                                ກອງເລຂາ ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວຫນູ່ມ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ກຊສ

                                                       
 ສ/ຫ ຄຳພວງ ຄຳມູນຕີ ສ/ຫ ບົວລິພັນ ທານະລາດ
ສ/ຫ ຈັນທະລາ ວັນນະອິງ ສ/ຫ ນາງ ສລິພອນ ບົວພັນ
 ສ/ຫ ສຸກພາພອນ ສຸດທະລາວົງ
 ສ/ຫ ວິລະພົນ ແພງມະລາດ  ສ/ຫ ໂສມະນັດ ອາດຜາສຸກ ສ/ຫ ແສງພະຈັນ ລາດຊະຈັກ
 ຫົວຫນ້າກອງເລຂາ
ຊວຍວຽກ ຄຊປປລ ກຊສ
  ຮອງຫົວຫນ້າກອງເລຂາ
ຊວຍວຽກ ຄຊປປລ ກຊສ
ຄະນະກອງເລຂາ
ຊ່ວຍວຽກ ຄຊປປລ ກຊສ
ຄະນະກອງເລຂາ
ຊ່ວຍວຽກ ຄຊປປລ ກຊສ
ຄະນະກອງເລຂາ
ຊ່ວຍວຽກ ຄຊປປລ ກຊສ
 
ຄະນະກອງເລຂາ ຊ່ວຍວຽກ ຄຊປປລ ກຊສ ຄະນະກອງເລຂາ ຊ່ວຍວຽກ ຄຊປປລ ກຊສ ຄະນະກອງເລຂາ ຊ່ວຍວຽກ ຄຊປປລ ກຊສ