ຄະນະບໍລິຫານງານ ຊປປລ, ກຊສ ຮັບຟັງການຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ VII

ບັນດາສະຫາຍຈາກຫ້ອງການ, ກົມຈັດຕັ້ງ, ກົມກວດກາ ແລະ ກົມຂະບວນການສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ບັນດາສະຫາຍ ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມພາຍໃນ ກຊສ ເຂົ້າຮ່ວມ.

        ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ສະຫາຍ ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານ ຊປປລ, ກຊສ, ກໍ່ໄດ້ຂື້ນລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ຄະນະບໍລິຫານງານ ຊປປລ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເຊິ່ງ ນັບແຕ່ວັນທີ 24 ກຸມພາ 2014 ເປັນຕົ້ນມາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍຜ່ານກອງ ປະຊຸມຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມທົ່ວ ກຊສ ຄັ້ງທີ່ I, ປະກອບມີຄະນະບໍລິຫານງານ ຈໍານວນ 15 ສະຫາຍ, ຍິງ 1 ສະຫາຍ ໃນນັ້ນ,

ມີຄະນະປະຈໍາ 7 ສະຫາຍຍິງ 1 ສະຫາຍ. ນອກນັ້ນ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາມີ 17 ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມທີ່ຂື້ນກັບ, ເນື່ອງຈາກລັດ ຖະບານມີແຜນປັບປຸງຊັບຊ້ອນວຽກງານຈໍານວນໜື່ງໄປຂື້ນກັບກະຊວງອື່ນ ປະຈຸບັນຍັງເຫຼືອ 15 ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມທີ່ ຂື້ນ ກັບ ແລະ ມີສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມທັງໝົດ 752 ສະຫາຍ, ຍິງ 337 ສະຫາຍ, ສະມາຊິກພັກສົມບູນ 101 ສະຫາຍ, ຍິງ 28 ສະຫາຍ, ສະມາຊິກພັກສຳຮອງ 29 ສະຫາຍ, ຍິງ 11 ສະຫາຍ, ປະລິນຍາເອກ 6 ສະຫາຍ, ຍິງ 1 ສະຫາຍ, ປະລິນຍາໂທ 139 ສະຫາຍ, ຍິງ 41 ສະຫາຍ, ປະລິນຍາຕີ 512 ສະຫາຍ, ຍິງ 244 ສະຫາຍ, ຊັ້ນສູງ 75 ສະຫາຍ, ຍິງ 34 ສະຫາຍ ແລະ ຊັ້ນກາງ 13 ສະຫາຍ, ຍິງ 03 ສະຫາຍ, ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມກວມເອົາ 80% ຂອງຈຳນວນພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ ອາສາສະໝັກພາຍໃນກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

     ຈາກນັ້ນຄະນະບໍລິຫານງານ ຊປປລ, ກຊສ ກໍ່ຍັງໄດ້ຍົກກກສູງວຽກງານສຶກສາອົບຮົມ

ດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ, ວຽກ ຂະບວນການ ແລະ ວິຊາສະເພາະ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 4 ບຸກ, ພ້ອມທັງທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້ານຳອິກ.