Lao

Login Formຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterມື້ນີ້80
mod_vvisit_counterມື້ວານ73
mod_vvisit_counterອາທິດນີ້243
mod_vvisit_counterອາທິດແລ້ວນີ້452
mod_vvisit_counterເດືອນນີ້865
mod_vvisit_counterເດືອນແລ້ວນີ້1833
mod_vvisit_counterລວມທັງຫມົດ84713

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.144.100.123
,
Today: ພ. ຈ. 13, 2018

Who's Online

ເຮົາມີ 1 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລນ
ກ່ຽວກັບ ພຊສ
ໜ້າທີ່ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ນ. ຫຼ້າຊ້ອຍ ສໍພາບມີໄຊ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 10 ກໍລິກົດ 2018 ເວລາ 10: 36
  1. ປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິຕົກລົງ, ດຳລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງຂັ້ນເທິງວາງອອກ;
  2. ຫັນເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ແລະ ມະຕິຕົກລົງ ຂອງລັດຖະ ບານ, ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ນະຄອນຫຼວງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ມາເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດຂອງຫ້ອງການຕົນ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
  3. ເຜີຍແຜ່ຍຸດທະສາດ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ນິຕິກຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງ ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;
  4. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
  5. ກວດກາ, ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ມີລັກສະນະທາງບໍລິຫານ, ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ນໍາສະເໜີຂະແໜງ ການທີ່ມີສິດອຳນາດ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ມີລັກສະນະທາງແພ່ງ ແລະ ທາງອາຍາ ທີ່ພົວພັນເຖິງການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂອບເຂດເມືອງຂອງຕົນ;
  6. ດຳເນີນການຈັດສັນ ແລະ ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານ ໂດຍອິງຕາມແຜນຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນເມືອງ; ສຳຫຼວດວັດແທກທິ່ດິນ, ສອບສວນສິດ, ປະກອບສຳນວນເອກະສານ ເພື່ອຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ, ອອກໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ເປັນຕົ້ນການນຳໃຊ້, ການພັດທະນາ ແລະ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີ່ດິນ; ຂື້ນສຳມະໂນທີ່ດິນ, ຈົດທະບຽນທີ່ດິນ; ຄົ້ນຄ້ວາສະເໜີການອະນຸຍາດສິດນຳໃຊ້, ການຫັນສິດໃຊ້ທີ່ດິນລັດ, ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກການໂອນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຄືນ, ການອະນຸຍາດໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານທີ່ດິນ ຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ລະບຽບການທີ່ກຳນົດໄວ້ ຫຼື ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
  7. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດຊັບພະຍາກອນນໍ້າຂັ້ນແຂວງ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນການວາງແຜນອ່າງຮັບນໍ້າ ທີ່ໄຫຼຜ່ານຫຼາຍເມືອງ, ວາງແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າຂະໜາດນ້ອຍທີ່ໄຫຼຜ່ານເມືອງດຽວ, ອອກອະນຸຍາດ ການຂຸດເຈາະ ແລະ ການນຳໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນຂະໜາດກາງ, ສຳຫຼວດ ເກັບກຳສັງລວມຂໍ້ມູນ ແລ້ວ ສົ່ງໃຫ້ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ນໍາເຂົ້າໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ - ຂ່າວສານ; ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ, ພື້ນຟູບູລະນະ ແລະ ພັດທະນາການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ; ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນໍ້າທຳມະຊາດ ແລະ ມາດຕະຖານການປ່ອຍນໍ້າເປື້ອນ; ເຂົ້າຮ່ວມໃນການກຳນົດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດສະຫງວນຊັບພະຍາກອນນໍ້າລະດັບຊາດ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ, ຄຸ້ມຄອງເຂດສະຫງວນຊັບພະຍາກອນນໍ້າຂັ້ນເມືອງ ລວມທັງເຂດບໍລິເວນຍອດນໍ້າ; ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະຖານ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນບໍລິເວນນໍ້າຂະໜາດນ້ອຍ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
  8. ເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ, ອະນຸລັກ ຫຼື ປົກປັກຮັກສາ, ຟື້ນຟູນໍາໃຊ້ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ຢູ່ໃນຂອບເຂດເມືອງຂອງຕົນ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
  9. ເຂົ້າຮ່ວມປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາມົນລະພິດທຸກປະເພດ,ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີທີ່ເປັນພິດ ແລະ ການກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ ລວມທັງວັດຖຸອັນຕະລາຍ; ສຳຫຼວດ, ກຳນົດສ້າງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຂອງເມືອງ, ໂດຍສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ; ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບມົນລະພິດ ພ້ອມທັງຄົ້ນຄ້ວາ, ວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາຫ້ອງວິໄຈສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມຄວາມສາມາດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການບໍລິຫານ ແລະ ການບໍລິການ;

10.  ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະຕິບັດແຜນການສ້າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ; ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ, ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ;

11. ທົບທວນ ແລະ ນໍາສະເໜີການນຳເມືອງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ສຳລັບທຸລະກິດແບບຄອບຄົວໃນຂອບເຂດເມືອງຂອງຕົນ ພ້ອມທັງເປັນເຈົ້າການ ຕິມຕາມສິ່ງແວດລ້ອມຂອງທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ;

12.  ເຂົ້າຮ່ວມການທົບທວນ ແລະ ການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທຳມະຊາດ  ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ລວມທັງການດຳເນີນວຽກງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ;

13.  ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ແຜນດຳເນີນງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເຊື່ອມສານວຽກງານໄພພິບັດ ເຂົ້າໃນແຜນຂອງພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; ສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳສະຖິຕິໄພພິບັດໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ, ກຳນົດລະບຽບການ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ;

14.  ເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສັງເກດສະພາບອາກາດ, ວັດແທກ, ເກັບກຳ, ສັງລວມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍງານຂໍ້ມູນ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວ; ຄົ້ນຄ້ວາ, ສະເໜີປັບປຸງຍົກລະດັບຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸການບິນ, ຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸກະເສດ ແລະ ຕາໜ່າງສະຖານີຕິດຕາມແຜ່ນດິນໄຫວ ໃນຂອບເຂດເມືອງຂອງຕົນ;

15.  ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ເກັບ ແລະ ສົ່ງຕົວຢ່າງ ຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ຫ້ອງທົດລອງສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ,ກຊສ;

16.  ເກັບກຳສັງລວມຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ເຂົ້າໃນລະບົບຂໍ້ມູນ -ຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້, ແລກປ່ຽນ ແລະ ບໍລິການໃນເມືອງຂອງຕົນ;

17.  ຊີ້ນໍາ, ຄຸ້ມຄອງ, ບໍາລຸງ-ກໍ່ສ້າງ,ສັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພ້ອມທັງສ້າງແຜນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ, ສຳມະນາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຫ້ອງການຕົນ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ; ກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບໜ້າທີ່ການເມືອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

18.  ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານ, ຄຸ້ມຄອງບັນຊີ, ຄັງເງິນສົດ, ເງິນເດືອນ-ເງິນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ; ດຳເນີນການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ, ສ້າງແຜນວຽກ, ແຜນງົບປະມານລວມທັງແຜນເກັບລາຍຮັບວິຊາການ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;

19.  ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບສິນ, ຊັບສົມບັດລວມຂອງລັດ ໃຫ້ຖືກກັບເປົ້າໝາຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ;

20. ພົວພັນຮ່ວມມື ທັງພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ເພື່ອຂົນຂວາຍການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງຫ້ອງການຕົນ ຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ການເຫັນດີຂອງຂັ້ນເທິງ;

21.  ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບສັງລວມການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຫ້ອງການຕົນ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງຕາມລະບົບສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງຂອງຕົນເປັນປົກກະຕິ;

22.  ປະຕິບັດໜ້າທີອື່ນໆ ຕາມທີ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ເຈົ້າເມືອງ ຫຼື ຂັ້ນເທິງ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ສະເພາະ ແລະ ຕາມໜ້າທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.