1. ປະຕິບັດ​ ກົດໝາຍ ​ແລະ ມະຕິ​ຕົກລົງ, ດໍາລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງຂັ້ນເທີງວາງອອກ;
 2. ຫັນເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ແລະ ມະຕິຕົກລົງ​ຂອງ​ລັດຖະ​ບານ, ຂອງ​ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ມາ​ເປັນ​​ແຜນ ການ, ​ ແຜນ​ງານ ​ແລະ ​ໂຄງການລະອຽດຂອງ​ກົມຕົນ ພ້ອມ​ທັງ​ຮັບຜິດຊອບ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ດີ ​ແລະ ປາກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ;
 3. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ-ຄະນະນໍາກະຊວງ ກ່ຽວກັບວຽກງານພັກ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ການສຶກສາອົບ ຮົມ ການເມືອງ-ແນວຄິດ, ການຄຸ້ມຄອງ-ຕິດຕາມສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງກະຊວງ;
 4. ຄຸ້ມຄອງຊີວະປະຫວັດ, ສະຖິຕິ ແລະ ສໍານວນເອກະສານ ກ່ຽວກັບ ສະມາຊິກພັກ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ພະນັກງານ-ລັດ ຖະກອນ ແລະ ພະນັກງານບໍານານ;
 5. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນໍາສະເໜີຄະນະພັກ-ຄະນະນໍາກະຊວງ ໃນການພິຈາລະນາປັບປຸງພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ໂຄງ ປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 6. ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ບັນດາ​ກົມ, ກອງ​ພາຍ​ໃນ​ກະຊວງ ​ແລະ ຂະ​ແໜງກາ​ນສາຍ​ຕັ້ງ​ຂັ້ນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ຂຶ້ນແຜນກໍ່ສ້າງ, ຍົກລະດັບພະນັກ ງານ-ລັດຖະກອນຂອງ​ຂະ​ແໜງຊັບພະຍາກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ;
 7. ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ບັນດາ​ກົມ, ກອງ​ພາຍ​ໃນ​ກະຊວງ ຂຶ້ນແຜນກໍານົດພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ ຂັ້ນ​ກະຊວງ​ຄຸ້ມ​ຄອງ; ​ແນະ​ນໍາ​ການ​ຂຽນວິ​ເຄາະ ​ແລະ ການ​ກໍານົດ​ຕໍາ​ແໜ່ງງານ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງ ຂະແໜງ ຊັບພະ ຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ທັງ​ຂັ້ນສູນ​ກາງ ​ແລະ ຂັ້ນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ;
 8. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນໍາສະເໜີຄະນະພັກ-ຄະນະນໍາກະຊວງ ພິຈາລະນາຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕໍາແໜ່ງ, ຄັດເລືອກ, ບັນ ຈຸ, ຈັດ ວາງສັບ ຊ້ອນ, ຍົກຍ້າຍສັບປ່ຽນໜ້າທີ່, ຍ້ອງຍໍ, ດັດ​ແກ້​ຊັ້ນ-ຂັ້ນ​ເງິນ​ເດືອນ, ອອກພັກການຮັບອຸດໜູນບໍາເນັດ-ບໍານານ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງກະຊວງ ຕາມ ລະບຽບການ;
 9. ພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກົມ, ກອງພາຍໃນກະຊວງ ດໍາເນີນການສອບເສັງ-ສໍາພາດຮັບລັດຖະ ກອນໃໝ່ ແລະ ການຈັດວາງ ສັບຊ້ອນລັດຖະກອນໃໝ່ ຕາມຕໍາແໜ່ງງານທີ່ກໍານົດໄວ້;
 10. ຊີ້ນໍາ ແລະ ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ເຮັດວຽກງານຈັດ ຕັ້ງ ​ແລະ ພະນັກງານ ຢູ່ບັນດາກົມ, ກອງພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ຂະ​ແໜງການສາຍຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ຊ່ວຍ​ຂັ້ນ​ເທີ​ງ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ພະນັກ ງານ​ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ທີ່​ສັງກັດ​ຢູ່​ກະຊວງ;
 11. ຄົ້ນ​ຄ້ວາ ​ແລະ ນໍາ​ສະ​ເໜີຂັ້ນ​ເທີ​ງປັບປຸງ​ກົງຈັກ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງກົມ; ຄຸ້ມ​ຄອງ, ກໍານົດ​ຕໍາ​ແໜ່ງງານ, ສ້າງ​ແຜນ ການ​ບໍາລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ສັບ​ຊ້ອນ​ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ລວມທັງ​ ການສົ່ງ​ເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການ​ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ວິ​ໄນ​ຕໍ່​ພະນັກງານ -ລັດຖະກອນ​ຂອງ​ກົມ ​ໂດຍ​ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ຕາມ​ລະ ບຽບທີ່​ກໍານົດ;
 12. ຕິດຕາມ​ການ​ປະຕິບັດ​ສິດ, ໜ້າທີ່ ​ແລະ ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​​ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ສິດ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງກົມ ​ເພື່ອ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ປາກົດການ​ລະ​ເມີດມະຕິ, ຄໍາ​ສັ່ງ, ​​ກົດໝາຍ ​ແລະ ລະບຽບການ​ຕ່າງໆຂອງ​ລັດ;
 13. ຄຸ້ມ​ຄອງ, ຊີ້​ນໍາ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ-ກວດກາ​ນ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ, ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ​ແລະ ​ແຜນ​ງານ​ຕ່າງໆທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ທີ່ວາງ​ອອກ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
 14. ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ ທັງ​ພາຍ​ໃນ, ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາກົນຕ່າງໆ ​ເພື່ອ​ຂົນຂວາຍ​ການສະໜັບສະໜູນດ້ານ​ເຕັກນິກ​-ວິຊາ​ການ ​ແລະ ທຶນຮອນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກງາ​ນຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍ ​ແລະ ການ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງ​ຂັ້ນ​ເທີ​ງ;
 15. ຄຸ້ມ​ຄອງ, ບໍລິຫານ​ການ​ເງິນ, ຊັບ​ສິນ ​ແລະ ​ເອກະສານ​ຂອງກົມ ພ້ອມ​ທັງ​ຂຶ້ນ​ແຜນການ, ງົບປະມານ ​ແລະ ສະ ຫຼຸບລາຍ​ງານການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານ​​ຂອງ​ກົມ ​ຕໍ່​ລັດຖະມົນຕີ​ເປັນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
 16. ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນ ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກໍານົດ​ໄວ້​ໃນ​ ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ​ແລະ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍ ຂອງລັດຖະມົນຕີ.