ກອງປະຊຸມໃດ້ດໍາເນີນມາເວລາ 2 ວັນເຕັມ ທາມກາງບັນຍາກາດທີ່ທົ່ວພັກ, ກຽ່ມຄໍານັບຮັບຕ້ອນ ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄະນະພັກຮາກຖານ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ,ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍຄວາມເປັນລະບຽບ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍພັກ, ມີຄວາມຍີ້ນດີ ແລະ ເຫັນດີຕໍ່ຜົນຂອງຄະແນນທີ່ໄດ້ຄັດເລື່ອກເອົາ ເລຂາ, ຮອງເລຂາ,ຜູ້ກວດກາໜ່ວຍຊຸດໃໜ່ຂອງ 4 ໜ່ວຍພັກຢ່າງເປັນເອກະພາບ.

 • ໜ່ວຍພັກ ບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ-ກວດກາ.

ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຂອງ ໜ່ວຍພັກ ບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ-ກວດກາ ໄດ້ມີເລຂາ, ຮອງເລຂາ ຜູ້ກວດກາ ຊຸດເກົ່າ ແລະ ຊຸດໃໜ່ເຂົ້າຂັດເລືອກຈຳນວນ 5 ສະຫາຍ.

 1. ສະຫາຍ ບຸນກອງ ພິມມະວົງ ເລຂາໜ່ວຍຊຸດເກົ່າ.
 2. ສະຫາຍ ຍຸນໄຊ ປັນຍານຸວົງ ຮອງເລຂາໜ່ວຍຊຸດເກົ່າ.
 3. ສະຫາຍ ພອນໄຊ ພົມມະຫາໄຊ ຜູ້ກວດກາໜ່ວຍຊຸດເກົ່າ.
 4. ສະຫາຍ ວັນ ພົມມະລາດ ຜູ້ເຂົ້າສະໜັກຊຸດໃໜ່.
 5. ສະຫາຍນາງ ຄຳໃສ ສີທຳມະຈັກ ຜູ້ເຂົ້າສະໜັກຊຸດໃໜ່.

ຜ່ານກອງປະຊຸມໃດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບພາຍໃນໜ່ວຍຂັດເລືອກເອົາສະຫາຍ ເລຂາ, ຮອງເລຂາ, ຜູ້ກວດກາຊຸດໃໜ່ດັ່ງມີລາຍຊື່ດັ່ງນີ້:

 1. ສະຫາຍ ຍຸນໄຊ ປັນຍານຸວົງ ເປັນເລຂາໜ່ວຍ.
 2. ສະຫາຍ ພອນໄຊ ພົມມະຫາໄຊ ເປັນ ຮອງເລຂາໜ່ວຍ.
 3. ສະຫາຍ ບຸນກອງ ພິມມະວົງ ເປັນຜູ້ກວດກາໜ່ວຍ.
 • ໜ່ວຍພັກ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດີນ.

ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຂອງ ໜ່ວຍພັກຄຸ້ມຄອງທີ່ດີນໃດ້ຈັດຂື້ນ ໂດຍມີເລຂາ, ຮອງເລຂາ ຜູ້ກວດກາ ຊຸດເກົ່າ ແລະ ຊຸດໃໜ່ເຂົ້າຂັດເລືອກຈຳນວນ 5 ສະຫາຍ.

 1. ສະຫາຍ ແກ້ວວົງເດືອນ ພັນທະນູສີ ເລຂາໜ່ວຍຊຸດເກົ່າ.
 2. ສະຫາຍ ພູມິພົນ ສຸວັນນະລາດ ຮອງເລຂາໜ່ວຍຊຸດເກົ່າ.
 3. ສະຫາຍ ຄຳພະ ແສງສຸລີຈັກ  ຜູ້ກວດກາໜ່ວຍຊຸດເກົ່າ.
 4. ສະຫາຍ ລົດສະກອນ ເພຍນາມວົງ ຜູ້ເຂົ້າສະໜັກຊຸດໃໜ່.
 5. ສະຫາຍ ວຽງສາຄອນ ໄຊຍະຄຳຜັນ ຜູ້ເຂົ້າສະໜັກຊຸດໃໜ່.

ຜ່ານກອງປະຊຸມໃດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບພາຍໃນໜ່ວຍ, ຂັດເລືອກເອົາສະຫາຍ ເລຂາ, ຮອງເລຂາ, ຜູ້ກວດກາຊຸດໃໜ່ດັ່ງມີລາຍຊື່ດັ່ງນີ້:

 1. ສະຫາຍ ແກ້ວວົງເດືອນ ພັນທະນູສີ ເປັນເລຂາໜ່ວຍ.
 2. ສະຫາຍ ພູມິພົນ ສຸວັນນະລາດ ເປັນຮອງເລຂາໜ່ວຍ.
 3. ສະຫາຍ ຄຳພະ ແສງສຸລີຈັກ ເປັນຜູ້ກວດກາໜ່ວຍ.
 • ໜ່ວຍພັກສິ່ງແວດລ້ອມ-ແຜນການ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ .

ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຂອງ ໜ່ວຍພັກສິ່ງແວດລ້ອມ-ແຜນການ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ມີຜູ້ເຂົ້າສະໜັກຂັດເລືອກ ຊຸດໃໜ່ຈຳນວນ 5 ສະຫາຍ.

 1. ສະຫາຍ ອຸທອນ ສິ່ງຫາດວງປັນຍາ ເລຂາໜ່ວຍຊຸດເກົ່າ.
 2. ສະຫາຍ ລົມເຢັນ ສີສຸວົງ ຮອງເລຂາໜ່ວຍຊຸດເກົ່າ.
 3. ສະຫາຍ ວິລະພົນ ອຸດົມ ຜູ້ກວດກາໜ່ວຍຊຸດເກົ່າ.
 4. ສະຫາຍ ໄພວັນ ສາຍທຸມມີ ຜູ້ເຂົ້າສະໜັກຊຸດໃໜ່.
 5. ສະຫາຍ ດວງໃຈ ໄຊສົງຄາມ ຜູ້ເຂົ້າສະໜັກຊຸດໃໜ່.

ຜ່ານກອງປະຊຸມໃດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບພາຍໃນໜ່ວຍ, ຂັດເລືອກເອົາສະຫາຍ 3 ສະຫາຍ ເລຂາ, ຮອງເລຂາ, ຜູ້ກວດກາຊຸດໃໜ່ດັ່ງມີລາຍຊື່ດັ່ງນີ້:

 1. ສະຫາຍ ອຸທອນ ສິ່ງຫາດວງປັນຍາ ເປັນເລຂາໜ່ວຍ.
 2. ສະຫາຍ ລົມເຢັນ ສີສຸວົງ ຮອງເລຂາໜ່ວຍ.
 3. ສະຫາຍ ວິລະພົນ ອຸດົມ ຜູ້ກວດກາໜ່ວຍ.
 • ໜ່ວຍພັກຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ.

ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຂອງ ໜ່ວຍພັກຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ມີຜູ້ເຂົ້າສະໜັກຂັດເລືອກ ຊຸດ

ໃໜ່ຈຳນວນ 5 ສະຫາຍ.

 • ຄະນະເລຂາ, ຮອງເລຂາ, ຜູ້ກວດກາ ຊຸດເກົ່າມີລາຍຊື່:
 1. ສະຫາຍ ຄຳດີ ພີມມະສອນ ເລຂາໜ່ວຍຊຸດເກົ່າ.
 2. ສະຫາຍ ວຽງແກ້ວ ໄຊພັກດີ ຮອງເລຂາໜ່ວຍຊຸດເກົ່າ.
 3. ສະຫາຍ ນາງ ເພັດຊົມພູ ຜູ້ກວດກາໜ່ວຍຊຸດເກົ່າ.
 • ຜູ້ເຂົ້າສະໜັກຂັດເລືອກ ຊຸດໃໜ່ຈຳນວນ 5 ສະຫາຍ.
 1. ສະຫາຍ ວຽງແກ້ວ ໄຊພັກດີ ຮອງເລຂາໜ່ວຍຊຸດເກົ່າ.
 2. ສະຫາຍ ນາງ ເພັດຊົມພູ ຜູ້ກວດກາໜ່ວຍຊຸດເກົ່າ.
 3. ສະຫາຍ ບຸນເພັງ ມະຫາວົງ ຜູ້ເຂົ້າສະໜັກຊຸດໃໜ່
 4. ສະຫາຍ ຄຳປະເສິດ ແກ້ວມະນີ ຜູ້ເຂົ້າສະໜັກຊຸດໃໜ່
 5. ສະຫາຍ ສາຍຂອງ ສິງຫາດວງປັນຍາ ຜູ້ເຂົ້າສະໜັກຊຸດໃໜ່

ຜ່ານກອງປະຊຸມໃດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບພາຍໃນໜ່ວຍ, ຂັດເລືອກເອົາສະຫາຍ 3 ສະຫາຍ ມີລາຍຊື່ດັ່ງນີ້:

 1. ສະຫາຍ ວຽງແກ້ວ ໄຊພັກດີ ເລຂາໜ່ວຍ.
 2. ສະຫາຍ ນາງ ເພັດຊົມພູ ຮອງເລຂາໜ່ວຍ.
 3. ສະຫາຍ ຄຳປະເສິດ ແກ້ວມະນີ ຜູ້ກວດກາໜ່ວຍ.