ກອງປະຂູມຝຶກອົບຮົມ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຂັ້ນແຂວງແລະເມືອງ ພິມ
ຂຽນໂດຍ ອານຸສິດ ສຸກບົວຄໍາ   
ມື້ສຸກທີ່ 18 ທັນວາ 2015 ເວລາ 09: 45

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊູມ ຝຶກອົບຮົມຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ ພະແນກຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງຂື້ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ - ສັງຄົມ ໃນວັນທີ 2-3 ສິງຫາ 2013 ທີ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

LAST_UPDATED2