English (United Kingdom)Lao
ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ຈັນທີ່ 03 ມິຖຸນາ 2013 ເວລາ 15: 13

ສະ​ຖາ​ບັນ​ຊັບພະຍາກອນ​ທໍາມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ຂຽນ​ຫຍໍ້​​ວ່າ “ ສ.ຊ.ສ ” ​​​ແມ່ນການຈັດ​ຕັ້ງ​ໜຶ່ງ ມີ​ຖານະ​ເທົ່າ​ກົມ ທີ່ສັງກັດ​ໃນ​ໂຄງ​ປະກອບ​ກົງຈັກ ຂອງ​ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ມີ​ພາລະ​ບົດບາດ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ໃຫ້​ແກ່​ ກະຊວງ, ເປັນບອ່ນອີງ ແລະ ຢັ້ງຢືນທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ໃຫ້ແກ່ ບັນດາກົມ ແລະ ຂະແໜງທີ່ກ່ຽງຂ້ອງ ໃນ​ການຄົ້ນຄ້ວາ, ການຕິດຕາມກວດ ການ ວິໄຈຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີອາວະກາດ, ການນໍາໃຊ້ບັນດາຕົວແບບຈໍາລອງ, ສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການໃນຂົງເຂດ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

LAST_UPDATED2