English (United Kingdom)Lao
ຂອບເຂດສິດ PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ຈັນທີ່ 04 ມິຖຸນາ 2012 ເວລາ 14: 48
  1. ອອກບົດແນະນຳ, ແຈ້ງການ, ຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ລະບຽບການພາຍໃນ ແລະ ຮຽກໂຮມປະຊຸມຕ່າງໆ ພາຍໃນ ສະຖາບັນ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
  2. ເຊັນໜັງສືສະເໜີ, ບົດປະກອບຄຳເຫັນ, ບັດເຊີນ, ແຈ້ງການ, ສະໂນດນຳສົ່ງ, ບົດລາຍງານ, ບົດບັນທຶກ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ຂອງ ສ.ຊ.ສ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງຕົນ;
  3. ຄຸ້ມ​ຄອງ, ນຳ​ໃຊ້​ສຳນັກງານ, ວັດຖຸ​-ອຸປະກອນ, ພາຫະນະ​ຂອງ​ລັດ, ງົບປະມານ ​ແລະ ລາຍ​ຮັບ​ວິຊາ​ການ ຕາມ​ລະບຽບ​ການ;
  4. ສະ​ເໜີ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດ​ຕຳ​ແໜ່ງ, ​ເລື່ອນ​ຊັ້ນ, ​ເລື່ອນ​ຂັ້ນ, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດ​ວິ​ໄນ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍອື່ນໆ ຕໍ່​ພະນັກງານ ​ທີ່ຢູ່​​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;​
  5. ສະ​ເໜີ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ພະນັກງານ​ພາຍ​ໃນ ສ.ຊ.ສ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ, ສໍາ​ມະ​ນາ, ຝຶກ​ອົບຮົມ, ​ທັດສະນະ​ສຶກສາ ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ; ​ເຈ​ລະຈາ ​ແລະ ​ເຊັນ​ສັນຍາ​ບົດ​ບັນທຶກ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ ​ການຮວ່ມມືທາງດ້ານວິ ຊາການຂອງຂະແໜງການ ກັບ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຕ່າງໆທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ ຂອງ​ລັດຖະມົນຕີ​ວ່າການ
  6. ກວດກາ ​ແລ​ະ ຢັ້ງຢືນ​ທາງດ້ານວິຊາການ ໃນການ​ຂຶ້ນ​ທະບຽນ​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ຂອງ​ພາກ​ລັດ ​ແລະ ​ເອກະ​ຊົນ ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ;
  7. ສະ​ເໜີວ່າ​ຈ້າງຊ່ຽວຊານ, ພະນັກງານ​ຕາມ​ສັນຍາ ຫຼື ​ແຮງ​ງານ​ຊົ່ວຄາວ ລວມທັງ​ອາສາ​ສະມັກ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດເພື່ອ​ຊ່ວຍ ​ແລະ ຮັບ​ໃຊ້​ວຽກ​ງານ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ​ ​ຕາມ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ;​
  8. ປະຕິບັດ​ສິດ​ອື່ນໆ ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ ຂອງ​ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
LAST_UPDATED2