English (United Kingdom)Lao
ໜ້າທີ່ PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ຈັນທີ່ 04 ມິຖຸນາ 2012 ເວລາ 14: 46
 1. ຄົ້ນຄ້ວາ, ຜັນຂະຫຍາຍ, ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ມະຕິ, ຄຳ​ສັ່ງ, ກົດໝາຍ ​ແລະ ບັນດາ​ລະບຽບ​ການ​ຕ່າງໆ ຂອງ​ພັກ-ລັດຖະບານ ກ່ຽວ​ກັບ​ ວຽກ​ງານສຶກສາ, ຄົ້ນ​ຄ້ວາ, ວິ​ໄຈ ຊັບພະຍາ ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າ, ຫັນ​ເອົາແນວທາງ​ນະ​ໂຍບາຍ, ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ຄຳ​ສັ່ງແນະນຳ, ຂໍ້​ຕົກລົງ, ​ແຈ້ງ​ການ ​ແລະ ນິຕິ​ກຳ​ອື່ນໆ ຂອງ​ກະຊວງ​ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ມາ​ເປັນ​ແຜນການ, ​ແຜນ​ງານ ​ແລະ ​ໂຄງການ​ລະອຽດ ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ຕົນຮັບຜິດຊອບ ພ້ອມ​ທັງ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໃຫ້​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ​ສູງ;
 3. ຄົ້ນ​ຄ້ວາ ​ແລະ ນຳ​ສະ​ເໜີ  ໃນ​ການ​ສ້າງ ​ແລະ ປັບປຸງຍຸດ​ທະ​ສາດ, ນະ​ໂຍບາຍ, ​ແຜນການ, ​ແຜນ​ງານ, ​ໂຄງການ ​ແລະ ບັນດາ​ນິຕິ​ກຳ​ຕ່າງໆ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງກັບ​ວຽກ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ວິ​ໄຈຄຸນ​ນະພາ​ບສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ;
 4. ວິ​ໄຈ, ສ້າງ, ພັດທະນາ ​ແລະ ສົ່ງເສີມການນຳ​ໃຊ້​ບັນດາຕົວ​ແບບ​ຈຳລອງ​ ກ່ຽວ​ກັບ ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ໃຫ້​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ສະພາບ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ ຂອງ ສປປ ລາວ;
 5. ສຶກສາ ຄົ້ນຄ້ວາ ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີອາວະກາດ, ການສືບຢັ່ງທາງໄກ ແລະ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນໃນການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ຍືນຍົງ;
 6. ສຶກສາ​, ຄົ້ນ​ຄ້ວາ ​ແລະ ວິ​ໄຈ​ ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ການ​ປົນ​ເປື້ອນຂອງສານເຄມີ, ມົນ​ລະ​ພິດ ແລະ ​ເຄມີ-ຊີວະ,​ ຕໍ່​ຄຸນ​ນະພາ​ບຂ​ອງດິນ ​ແລະ ລະ​ບົບນິ​ເວດວິດທະຍາ  ທີ່ຢູ່ໃນນ້ຳ ແລະ ບົນໜ້າດິນ;
 7. ເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມບັນຊີສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ສິ່ງເສດເຫລືອທີ່ເປັນພິດ, ຜະລິດຕະພັນ ສານເຄມີ ທີ່ເກືອດຫ້າມນຳໃຊ້ ເພື່ອນຳສະເຫນີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;
 8. ປັບປຸງ, ນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຫ້ອງທົດລອງສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມແຫ່ງຊາດ​ເພື່ອຕິດຕາມ​ ​ແລະ ວິໄຈ ຄຸນນະພາບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ນໍາ​ສະ​ເໜີສ້າງຕັ້ງ ຫ້ອງທົດລອງຄຸນນະພາບສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມລົງສູ່ທ້ອງຖິ່ນ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ ເໝາະສົມ; ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ ​ແລະ ພັດທະນາວິທີ​ການ​ເກັບ​ ​ແລະ ​ວິ​ໄຈ​ຕົວຢ່າງ, ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນການ​ວິ​ໄຈ ຕາມ​ມາດຕະຖານ ISO 17025;
 9. ສະ​ເໜີສ້າງ​ຕັ້ງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ ການ​ຕິດຕາມ​ຄຸນນະພາບນໍ້າ-​ອາກາດ ​ແລະ ດ້ວຍລະບົບ​ເຊື່ອມ​ໂຍງຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ;
 10. ສຶກສາ, ​ຄົ້ນຄວ້າ, ກ່ຽວກັບ ສະພາບ ຄວາມ​ອຸດົມສົມບູນ ດ້ານຊັບພະຍາກອນ​ທໍາມະຊາດ ​ແລະ ວິໄຈ ຄຸນ​ນະ​ພາບສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ເພື່ອ​ເຊື່ອມ​​ໂຍງ​ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບສາກົນ ;
 11. ຈັດກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ ແລະ ​ຝຶກ​ອົບຮົມທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ, ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກສາ​ ​ແລະ ​ແນະ​ນໍາວິທີ​ການ​ນໍາໃຊ້​ເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນ​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ ໃຫ້​ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ພາກ​ລັດ ​ແລະ ​ເອ​ກະ​ຊົນ;
 12. ສັງລວມ, ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ​ສ້າງລະບົບ​​ຖານຂໍ້​ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວ​ກັບ ຜົນ​ຂອງການ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາວິ​ໄຈ, ​ສະພາບ​ຄວາມ​ອຸດົມສົມບູນ ທາງ​ດ້ານຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ;
 13. ໃຫ້​ການ​ບໍລິການ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ຊັບພະຍາກອນ​ທໍາມະຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​,ການກວດ​ສອບ​ຄວາມ​ຊັດ​ເຈນ​ຂອງ​ຂໍ້​ມູນ​ການ​ວິ​ໄຈ​, ການ​ສ້າງລະບົບມາດຕະຖານ ຂອງ​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​​, ສະໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີສືບ​ຢັ່ງ​ທາງ​ໄກ, ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ພູມສາດ  ​ແລະ ບັນດາຕົວ​ແບບຈຳລອງຕ່າງໆ;
 14. ເກັບ​ຄ່າ​ທໍາ​ນຽມ, ຄ່າ​ບໍລິການ​ດ້ານ​ການ​ວິ​ໄຈ ​ແລະ ການ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ຂໍ້​ມູນ​ຄຸນ​ນະພາ​ບນໍ້າ, ອາ​ກາດ, ສຽງ, ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ອາ​ວະ​ກາດ, ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ສືບ​ຢັ່ງ​ທາງ​ໄກ, ​ຂໍ້​ມູນ-ຂ່າວສານພູມ​ສາດ, ​ຕົວ​ແບບ​ຈໍາລອງຕ່າງໆ ແລະ ການ​ບໍລິການ​ອື່ນໆ ຕາມ​ລະບຽບ​ຫລັກການ;​
 15. ສ້າງແຜນການ, ​ແຜນ​ງົບປະມານ ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ ​ແລະ ​ແຜນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ນຳ​ໃຊ້​ງົບປະມານ, ຊັບ​ສົມບັດ, ພາຫະນະ, ວັດຖຸ-​ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ສ່ວນ​ລວມ ຂອງສະ​ຖາ​ບັນຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະຊາດແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ;
 16. ຂຶ້ນ​ແຜນ​ກໍ່ສ້າງ, ບຳລຸງ​ຍົກ​ລະດັບ, ຄຸ້ມ​ຄອງ​ນຳ​ໃຊ້, ຈັດ​ວາງ​ຊັບຊ້ອນ ​ແລະ ຕີ​ລະຄາ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ, ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຕໍ່​ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ​ພາຍ​ໃນ​ສະ​ຖາ​ບັນ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ;
 17. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານເປັນເຄືອຂ່າຍກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ, ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ ແລະ ບັນດາ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 18. ​​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ບັນດາສົນທິສັນຍາ, ອານຸສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງສາກົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວວຽກງານວິຊາການ, ການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ ແລະ ນຳ​ສະ​ເໜີ​ເຂົ້າ ຫຼື ລາ​ອອກຈາກ​ການ​ເປັນ​ພາຄີ ຫຼື ສະມາຊິກ ຂອງ​ສົນທິສັນຍາ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສາກົນ​ຕ່າງໆ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງຕາມ​ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມ;
 19. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ​ກວດກາ ​ແລະ ສະຫຼຸບ-ລາຍ​ງານ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ວຽກ​ງານ​ຮອບດ້ານ ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ​ໃຫ້ ກະຊວງ​ເປັນ​ປົກກະຕິ;
 20. ໂຄສະນາ​ເຜີ​ຍ​ແຜ່​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ ​ຂອງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ, ການວິໄຈ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ;
 21. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
LAST_UPDATED2