English (United Kingdom)Lao
ການຝຶກອົບຮົມເວບໄຊ ແລະ ການເກັບຂໍ້ມູນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ໃນວັນທີ 26 ຫາ 30 ທັນວາ 2016 ຫາ 6 ມັງກອນ 2017 ທີ່ສູນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ປະຊາສຳພັນ ກຊສ PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ພຸດທີ່ 04 ມັງກອນ 2017 ເວລາ 10: 17

ການຝຶກອົບຮົມເວບໄຊ ແລະ ການເກັບຂໍ້ມູນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ໃນວັນທີ 26 ຫາ 30 ທັນວາ 2016 ຫາ 6 ມັງກອນ 2017 ທີ່ສູນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ປະຊາສຳພັນ ກຊສ. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ດາລາລົມ ຮອງຫົວໜ້າ ສຊສ ແລະ ທ່ານ ຈັນທະວີພອນ ອິນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າ ສຂຊສ ມີພະນັກງານພາຍໃນ ສຊສ ແລະ ສຂຊສ ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 15 ທ່ານ ,ຊຶ່ງມີຄູຝຶກ ຈາກ ສຂຊສ ແລະ ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອການປັບປຸງເວບໄຊ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຈະດຳເນີນເປັນເວລາ 10 ວັນຈຶ່ງຈະສຳເລັດ.

LAST_UPDATED2