English (United Kingdom)Lao
ພິທີມອບ-ຮັບ ໃບຢັ້ງຢືນ ຮັບຮອງມາດຕະຖານຂອງຫ້ອງທົດລອງສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ອັງຄານທີ່ 15 ມີນາ 2016 ເວລາ 10: 02

ພິທີມອບ-ຮັບ ໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານສາກົນ ISO/IEC 17025 ຂອງ ຫ້ອງທົດລອງ ສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ. ໃນຄັ້ງວັນທີ 10 ມີນາ 2016 ເວລາ 08:30 ໂມງ ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.


LAST_UPDATED2