English (United Kingdom)Lao
ກອງປະຊຸມ ການລິເລີ້ມໂຄງການສາທິດ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ດີເລີດ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ຈັນທີ່ 14 ມີນາ 2016 ເວລາ 14: 15

ສະຖາບັນ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ການລິເລີ້ມໂຄງການສາທິດ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ດີເລີດ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງບັນດາກິດຈະກຳ ການເຜົາໄໝ້ ທີ່ມີບໍ່ການຄວບຄຸມ ພາຍໃຕ້ສົນທິດສັນຍາ ສະຕ໋ອກໂຮມ ວ່າດ້ວຍ ສານເຄມີອົງຄະທາດ ທີ່ເປັນພິດຕົກຄ້າງ, ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ່ 16 ກຸມພາ 2016, ທີ່ໂຮງແຮມ ດອນຈັນພາເລດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາເຄິ່ງວັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ທ່ານ ນ. ມອນມະນີ ຍ່ອຍບົວກອງ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ, ກຊສ. ແລະ ທ່ານ ນ. ຄາມາລາ ເຊັນເຕໂນ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ UNIDO ປະຈຳກຸງວຽນນາ, ຜູ້ຕ່າງໜ້າ ອົງການຢູນິດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາກົມກອງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ກະຊວງ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໝົດ 35 ທ່ານ.

 

ເຊິ່ງຜົນຂອງ ກອງປະຊຸມສາມາດສັງລວມຫຍໍ້ໄດ້ດັ່ງນີ້: ໂຄງການສາທິດນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ດີເລີດ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ຂອງບັນດາກິດຈະກຳການເຜົາໄໝ້ ທີ່ບໍ່ມີການຄວບຄຸມ ພາຍໃຕ້ສົນທິດສັນຍາ ສະຕ໋ອກໂຮມ ວ່າດ້ວຍ ສານເຄມີອົງຄະທາດ ທີ່ເປັນພິດຕົກຄ້າງ ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ ປະກອບມີ 5 ປະເທດຄື: ກະຊວງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປະເທດ ກຳປູເຈຍ; ກຊສ ສສ ຫວຽດນາມ; ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ປະເທດ ຟີລິບປີ່ນ; ກະຊວງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປະເທດ ມົງໂກລີ; ແລະ ສຊສ, ກຊສ ສປປ ລາວ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນີ້, ໄລຍະດຳເນີນໂຄງການແມ່ນ 5 ປີ.


LAST_UPDATED2