English (United Kingdom)Lao
ຝືກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານການນຳໃຊ້ ຕົວແບບຈຳລອງ ອຸທົກກະສາດ PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ອັງຄານທີ່ 29 ກັນຍາ 2015 ເວລາ 11: 10

ຈັດຝືກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານການນຳໃຊ້ ຕົວແບບຈຳລອງ ອຸທົກກະສາດ ໃນວັນທີ 21-25 ກັນຍາ 2015. ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ. ເປັນກຽດໃນການເປັນປະທານກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ວິລະສັກ ຈູນດາລາ ຮອງຫົວໜ້າ ສຊສ. ພ້ອມທັງຄູຝືກຈຳນວນ 4 ທ່ານ ຈາກ ສະຖາບັນ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຜູ້ຝືກສອນ ທາງດ້ານທິດສະດີ. ຊຶ່ງໄດ້ມີພະນັກງານວິຊາການ ຈາກສູນກາງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 13 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ຈາກ 6 ແຂວງພາກໃຕ້ ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 15 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງ ຂອງການຈັດຝືກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນ ຫຼັກການພື້ນຖານ ການນຳໃຊ້ ຕົວແບບຈຳລອງອຸທົກກະສາດ, ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການນຳໃຊ້ ຕົວແບບຈຳລອງ ແລະ ເປັນການສ້າງຄວາມ ອາດສາມາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳ.


LAST_UPDATED2