English (United Kingdom)Lao
ຂ່າວສານປະຊາສຳພັນ
ການຝຶກອົບຮົມເວບໄຊ ແລະ ການເກັບຂໍ້ມູນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ໃນວັນທີ 26 ຫາ 30 ທັນວາ 2016 ຫາ 6 ມັງກອນ 2017 ທີ່ສູນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ປະຊາສຳພັນ ກຊສ PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ພຸດທີ່ 04 ມັງກອນ 2017 ເວລາ 10: 17

ການຝຶກອົບຮົມເວບໄຊ ແລະ ການເກັບຂໍ້ມູນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ໃນວັນທີ 26 ຫາ 30 ທັນວາ 2016 ຫາ 6 ມັງກອນ 2017 ທີ່ສູນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ປະຊາສຳພັນ ກຊສ. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ດາລາລົມ ຮອງຫົວໜ້າ ສຊສ ແລະ ທ່ານ ຈັນທະວີພອນ ອິນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າ ສຂຊສ ມີພະນັກງານພາຍໃນ ສຊສ ແລະ ສຂຊສ ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 15 ທ່ານ ,ຊຶ່ງມີຄູຝຶກ ຈາກ ສຂຊສ ແລະ ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອການປັບປຸງເວບໄຊ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຈະດຳເນີນເປັນເວລາ 10 ວັນຈຶ່ງຈະສຳເລັດ.

LAST_UPDATED2
 
ຝືກອົບຮົມພາຍໃນ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງແບບຈຳລອງ ອຸທົກກະສາດ ໂດຍນຳໃຊ້ແບບຈຳລອງ SWAT PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ສຸກທີ່ 25 ມີນາ 2016 ເວລາ 13: 42

ຝືກອົບຮົມພາຍໃນ ສະຖາບັນ  ກ່ຽວກັບ ການສ້າງາແບບຈຳລອງ ອຸທົກກະສາດ ໂດຍນຳໃຊ້ແບບຈຳລອງ SWAT ໃນວັນທີ 25 ມີນາ 2016, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສະຖາບັນ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຈຸດປະສົງຂອງການ ຝືກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມ ອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ວິຊາການ ພາຍໃນ ສະຖາບັນ.

LAST_UPDATED2
 
ອອກແຮງງານລວມເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນນ້ຳໂລກ ວັນທີ 22 ມີນາ 2016 ຄົບຮອບ 22 ປີ. PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ພຸດທີ່ 23 ມີນາ 2016 ເວລາ 11: 09

3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຂອງ ສະຖາບັນ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຂະບວນການອອກແຮງງານລວມ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນນ້ຳໂລກ ວັນທີ 22 ມີນາ 2016 ຄົບຮອບ 22 ປີ ເວລາ 15:00-16:00 ໂມງ. ສະຖານທີ່ແມ່ນ ຂອບເຂດເດີນອາຄານຕຶກ 100, ເດີນຫ້ອງວິໄຈຂອງສະຖາບັນ ແລະ ຂອບເຂດເດີ່ນຕຶກ ກົມຊັບພະຍາກອນນ້ຳ.

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
<< ເລີ່ມຕົ້ນ < ຖອຍຫຼັງ 1 2 ຕໍ່ໄປ > ສຸດທ້າຍ >>

Page 1 of 2