ກອງປະຊຸມວິຊາການ ຄັ້ງທີ 8 ພິມ
ຂຽນໂດຍ ທ້າວ ສັກດາ ພິໄຊຍະວົງ   
ມື້ຈັນທີ່ 11 ກໍລິກົດ 2016 ເວລາ 16: 11

 

 

 

 

 


 

3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊູມວິຊາການ ຄັ້ງທີ 8 ຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2016 ໂດຍ ມີບັນດາ ຄະນະພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ພາຍໃນກອງເລຂາ ຄມຊ 25 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ ໃນ 2 ຫົວຂໍ້ຄື: (1) ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກ ຮັກສາດິນບໍລິເວນນ້ໍາ ໃນຂົງເຂດ ແມ່ນ້ໍາ ຂອງຕອນລຸ່ມ ທີ່ ບຶງກຽດໂງ້ງ, ເມືອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ພອນທິບ ເພັດຊົມພູ ແລະ (2) ການປັບປຸງໂຄງຮ່າງ ການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ (ຄມສ), ສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ຄໍາສອນ ພິລາວົງ, ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກສົ່ງເສີມວິຊາການ. ຈຸດປະສົງຫຼັກ ຂອງ ກອງປະຊຸມ ເພື່ອໃຫ້ຄະນະພະແນກ ແລະ ພະນັກງານ ທຸກຄົນ ພາຍໃນ ກຄມຊ ໄດ້ຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບ 2 ຫົວຂໍ້ຄືດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ, ພ້ອມທັງ ເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ນໍຳໄປ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານຂອງແຕ່ລະພະແນກ. ໂດຍສະເພາະ ວຽກງານການປະສານງານ, ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມື ໃນກອບ ສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ດິນບໍລິເວນນ້ໍາ.

 

 

 

LAST_UPDATED2