English (United Kingdom)Lao
ກ່ຽວກັບກົມ
ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຄັດທະເນດ ແສນສະທິດ   
ມື້ພຸດທີ່ 10 ກໍລິກົດ 2013 ເວລາ 15: 08

ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງ ແຫ່ງຊາດລາວ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ “ກຄມຊ” ແມ່ນ ກອງໜຶ່ງທີ່ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກະຊວງ ຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ). ມີ​ພາລະ​ບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ ກຊສ, ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ (ຄມຊ).

LAST_UPDATED2
 
ບົດຄວາມ ອື່ນ ໆ...