English (United Kingdom)Lao
ຫນ້າເຊື່ອມໂຍງເວບໄຂ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ Soukkaseum CHANTHAPANYA   
ມື້ອັງຄານທີ່ 22 ພຶດສະພາ 2012 ເວລາ 11: 31

ຄະນະລັດຖະບານ

ສະພາແຫ່ງຊາດ - National Assembly

ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ - Ministry of Foreign Affairs

ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ - Ministry of Agriculture and Forestry

ກະຊວງ ສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ - Ministry of Education and Sport

ຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວ - Lao National Mekong Committee

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ - Ministry of Labour and Social Welfare

ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ - Ministry of Health

ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ - Ministry of Planing and investment

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ - National Statistics Centerສື່ມວນຊົນຕ່າງໆ

ຂ່າວສານປະເທດລາວ - KPL Lao News Agency

ຫນັງສືພີມ ວຽງຈັນທາມ - Vientiane Times Newspaper

ຫນັງສືພີມ ປະຊາຊົນ - Pasaxon Newspaper

ຫນັງສືພີມ ວຽງຈັນໃຫມ່ - Vientiane Mai Newspaper

ຫນັງສືພີມ ພາສາຝລັ່ງ - French Newspaper

ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດລາວ - Lao National Radio

ລາວສະຕາຊາແນລ - Lao Star Television

ຫນັງສືພີມ ກອງທັບ - Kongthap Daily Newspaper

 

ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ

ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ - Mekong River Commission

LAST_UPDATED2