English (United Kingdom)Lao
ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການປ້ອງກັນພາຍໃນ ແລະ ເອກະສານເດັດດ່ຽວໜຽວແໜ້ນ ປັບປຸງປົວແປງ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ພະແນກ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ກຄມຊ   
ມື້ພະຫັດທີ່ 29 ມິຖຸນາ 2017 ເວລາ 13: 44

 

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງ ວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2017 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກົມຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ກຊສ. ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳ ຂອງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດພິທີ ເຜີຍແຜ່ ເນື້ອໃນເອກະສານ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການປ້ອງກັນພາຍໃນ ແລະ ເອກະສານ ເດັດດ່ຽວໜຽວແໜ້ນ ປັບປຸງປົວແປງພັກໃຫ້ປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໜັກແໜ້ນ ໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ ລັດຖະກອນ ແລະ ອາສາສະໝັກ ທີ່ສັງກັດຢູ່ພາຍໃນ ກອງເລຂາ ຄມຊ ທັງໝົດ 35 ຄົນ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການບັນຍາຍ ໃນຄັ້ງນີ້. ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ ປອ. ອິນທະວີ ອັກຄະລາດ, ເລຂາ ໜ່ວຍພັກ, ຮັກສາການ ຫົວໜ້າ ກອງເລຂາ ຄມຊ ພ້ອມທັງ ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນ ຂອງ ສອງເອກະສານຂ້າງເທິງນັ້ນ  ຈຸດປະສົງ ກໍເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ບັນດາ ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ ອາສາສະໝັກ ກຳໄດ້ບັນດາເນື້ອໃນ ຂອງ ເອກະສານ ແລະ ນຳໄປຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ພ້ອມທັງໝູນໃຊ້ ເຂົ້າໃນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕົວຈິງຂອງຕົນເອງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ.

 


LAST_UPDATED2