English (United Kingdom)Lao
ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບ ບົດລາຍງານສະພາບການ ໃນອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ ຂອງ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ທ້າວ ສັກດາ ພິໄຊຍະວົງ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 20 ກັນຍາ 2016 ເວລາ 15: 12

 

 

ໃນວັນທີ 13 ກັນຍາ 2016 ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ຮ່ວມກັບ ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບ ບົດລາຍ ງານ ສະພາບການ ໃນອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ ຂອງ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ສົກປີ 2016 ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ນາປ່າກວາງລີສອດ, ທ່າລາດ, ແຂວງວຽງຈັນ. ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ຈັນທະຈິດ ອຳໄພຈິດ, ຮອງຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງ ແຫ່ງຊາດລາວ ຊຶ່ງມີຜູ່ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 20 ຄົນ. ມາຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້;ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່;ກົມແຜນການ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; ກົມຊັບ ພະຍາກອນນ້ຳ ກຊສ; ກົມຄວຍຄຸມມົນລະພິດ ກຊສ; ກອງປະເມີນຜົນ ກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ກຊສ; ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ກຊສ; ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກຊສ; ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ກຊສ; ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ຈາກ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ.

 

 

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຕໍ່ຮ່າງບົດ ລາຍງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີ ຄວາມສົມບູນຂຶ້ນຕື່ມ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນຂໍ້ມູນ ທີ່ ນຳມາປະກອບເຂົ້າ ໃສ່ໃນ ບົດລາຍງານ ລວມທັງ ບັນດາຕົວຊີ້ວັດ ທາງດ້ານ ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ ທາງດ້ານການຮ່ວມມື ມີຄວາມເໝາສົມ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຍັງຂາດຕົວ ຊີ້ວັດດ້ານໃດແດ່ ເພື່ອເປັນການ ຮັບປະກັນວ່າ ບົດລາຍງານສະພາບການໃນອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ ສະບັບ ປີ 2018 ສາມາດນຳໃຊ້ ແລະ ເປັນມາດຕະຖານ ໃນການຕິດຕາມ.


LAST_UPDATED2