English (United Kingdom)Lao
ກອງປະຊຸມພາຍໃນ ເພື່ອເຊື່ອມຊຶມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ພະແນກ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກຄມຊ   
ມື້ຈັນທີ່ 30 ພຶດສະພາ 2016 ເວລາ 12: 01
ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງ ວັນອັງຄານ ທີ 17 ພຶດສະພາ 2016 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ກົມຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ກອງເລຂາ ຄມຊ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ພາຍໃນເພື່ອເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກພັກ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ຂອງ ກຄມຊ ໂດຍການາເຜີຍແຜ່ຂອງທ່ານ ຈັນທະຈິດ ອຳໄພຈິດ ຮັກສາການເລຂາໜ່ວຍພັກ, ຮັກສາການຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ; ທ່ານ ພອນປະເສີດ ພູລີພັນ ຮອງເລຂາໜ່ວຍພັກ; ແລະ ທ່ານ ບຸນລັບ ເພັດທານີ ຄະນະໜ່ວຍພັກ, ຮອງຫົວໜ້າ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ


ການເຜີຍແຜ່ຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອໃຫ້ ບັນດາສະມາຊິກພັກ ແລະ ພະນັກງານພາຍໃນ ກຄມຊ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ຜົນສຳເລັດ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ຂອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ໃນນັ້ນກໍໄດ້ມີການ ສົນທະນາ, ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນເພື່ອກຳນົດທິດ ທາງໃນການເສີມຂະຫຍາຍຈຸດດີ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ພ້ອມດຽວ ກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຊຶມໃຫ້ຮັບຮູ້, ເປັນເອກະພາບ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກ ເຊິ່ງຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ອີກດ້ວຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກພັກ ແລະ ພະນັກງານສາມາດນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ ຕາມລະດັບຄາດໝາຍໂດຍສະ ເພາະວຽກງານຈຸດສຸມສຳລັບໄລຍະປີ 2016-2020 ເພື່ອນຳພາປະເທດຊາດ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ ຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ເຜີຍແຜ່ແຜນຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ຂອງ ຂະແໜງ ຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.


LAST_UPDATED2