English (United Kingdom)Lao
ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການຮ່ວມມື PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ພະແນກ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ກຄມຊ   
ມື້ຈັນທີ່ 04 ເມສາ 2016 ເວລາ 11: 50

 

ກອງປະຊຸມ ດັ່ງກ່າວໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕອນບ່າຍ ຂອງວັນທີ 31 ມີນາ 2016, ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ຂອງ ໂຮງແຮມ ຄູນຊັບ, ເມືອງ ແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ຈັນທະຈິດ ອຳໄພຈິດ, ຮັກສາການຫົວໜ້າ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ.

 

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມາຈາກ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່; ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້; ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ; ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ, ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ; ກົມຊັບພະຍາກອນນ້ຳ; ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; ສະຖາບັນ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຕາງໜ້າ ແຕ່ລະພະແນກ ຈາກ ກອງເລາ ຄມຊ ລວມທັງໝົດ 20 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມ ໃນຄັ້ງນີ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ເປັນເອກະພາບຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການທີ່ໄດ້ສະເໜີ ຈາກ ບັນດາ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນ ຂອງ ແຕ່ລະໂຄງການລວມທັງການກຳນົດອົງປະກອບ ແລະ ແຜນກິດຈະກຳ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ແບບຟອມ ແລະ ວິທີການ ຂອງ ການຂຽນບົດໂຄງການ ຂອງ ຄມສ ເພື່ອສາມາດ ຂຽນເປັນບົດສະເໜີໂຄງການລະອຽດ ເຂົ້າໃນແຜນປະຕິບັດງານ ແຫ່ງຊາດ ສົກປີ 2016-2020.


LAST_UPDATED2