English (United Kingdom)Lao
PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຄິດສະຫວາດ ບຸດດີ   
ມື້ຈັນທີ່ 28 ພຶດສະພາ 2012 ເວລາ 15: 21

ໜ້າທີ່ພະ​ແນ​ກ ຄວບ​ຄຸມ​ມົນ​ລະ​ພິດທາງ​ດິນ ແລະ ນໍ້າ

  1. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ​ ແລະ ກົມ ວາງອອກ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ດີ;
  2. ຫັນເອົາແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ຂອງກົມ ມາເປັນໜ້າວຽກລະອຽດ ຂອງ​ພະ​ແນ​ກຕົນ ພ້ອມ ທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
  3. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ປັບປຸງລະບຽບການ, ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບດິນ ແລະ ນໍ້າ, ມາດຕະຖານຄວບຄຸມ   ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງນໍ້າ ແລະ ຄູ່​ມື​ແນະນຳ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ ກ່ຽວກັບການ​ຄວບ​ຄຸມ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ ດິນ ​ແລະ ນໍ້າ;
  4. ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກວດກາແກ້ໄຂບັນຫາມົນລະພິດທາງດິນ ແລະ ນໍ້າ, ກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າ ຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນ, ​ກິດຈະ​ການ ​ແລະ ການ​ບໍລິການຕ່າງໆ;
  5. ເປັນກອງເລຂາຊ່ວຍວຽກ ຈຸດປະສານງານແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ ສົນທິສັນຍາ ມິນາມາຕະ ວ່າດ້ວຍ ສານບາຫຼອດ;
  6. ປະສານສົມທົບກັບສູນຝຶກອົບຮົມຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມລວມທັງພາກສ່ວນອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂອງ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສຳມະນາດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ການຄວບຄຸມມົນລະພີດ ທາງດິນ ແລະ ນຳ;
  7. ຈັດກອງປະຊຸມ, ໂຄສະນາ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ແລະ ປູກຈິດ​ສຳນຶກ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​​ດິນ ແລະ ນໍ້າ​ໃຫ້​ແກ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
  8. ຕິດຕາມ​ການ​ປະຕິບັດ​ສິດ, ໜ້າທີ່ ​ແລະ ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​​ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ສິດ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງພະ​ແນ​ກຕົນ ​ເພື່ອ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ປະກົດການ​ລະ​ເມີດ​ມະຕິ, ຄໍາ​ສັ່ງ, ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ລະບຽບ ການ​ຕ່າງໆຂອງ​ລັດ;
  9. ຄຸ້ມ​ຄອງຊັບ​ສິນ ​ແລະ ​ເອກະສານ​ຂອງພະ​ແນ​ກຕົນ ພ້ອມ​ທັງ​ຂຶ້ນ​ແຜນການ, ງົບປະມານ ​ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານ​​ຂອງພະ​ແນ​ກຕົນ ​ຕໍ່ຫົວໜ້າກົມ ເປັນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
  10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນ ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກໍານົດ​ໄວ້​ໃນ​ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ​ແລະ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງຫົວ ໜ້າກົມ.
LAST_UPDATED2