English (United Kingdom)Lao
ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຄິດສະຫວາດ ບຸດດີ   
ມື້ເສົາທີ່ 24 ມີນາ 2018 ເວລາ 17: 00

ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ

ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຖະໜົນ ນາໄຮ່ດຽວ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856 21 243 701,

ໂທລະສານ: +856 21 243 700,

LAST_UPDATED2