English (United Kingdom)Lao
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການກໍານົດກອບແນວຄວາມຄິດ ໃນການສ້າງ ຍຸດທະສາດ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແຫ່ງຊາດ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຄິດສະຫວາດ ບຸດດີ   
ມື້ຈັນທີ່ 07 ມີນາ 2016 ເວລາ 11: 12

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການກໍານົດກອບແນວຄວາມຄິດ ໃນການສ້າງ ຍຸດທະສາດ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ່ 10 ຂອງ ພັກ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ່ VII (2016-2020) ຕາມທິດ ການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ຄ່ຽງຄູ່ກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸ່ນ ປັດສະຈາກ ມົນລະພິດ, ຍຸດທະສາດຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 2016-2020 ໃຫ້ ຂຽວ, ສະອາດ ແລະ ງາມຕາ. ເນື່ອງຈາກສະພາບໃນປະຈຸບັນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ຊຶ່ງສ້າງຜົນກະທົບທາງດ້ານດີ ແລະ ດ້ານອ່ອນ ອັນເນື່ອງມາຈາກມີການຂຸດຄົ້ນ, ການທຳການຜະລິດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ລວມທັງ ຂະບວນການຜະລິດຂອງໂຮງຈັກໂຮງງານຕ່າງໆ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ທາງລົບຕໍ່ ອາກາດ, ດິນ, ນໍ້າ ແລະ ແລວພູມີທັດ.

 

ສະນັ້ນ, ວຽກງານການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມມົນລະພິດ ກໍ່ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ໄປຄ່ຽງຄູ່ກັບວຽກງານອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະ ວຽກງານການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງບັນດານະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ນິຕິກຳ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນບັນຫາມົນລະພິດທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານສິ່ງເສດເຫຼືອຄົວເຮືອນ, ເຄມີເປັນພິດ ແລະ ເຄມີອັນຕະລາຍ ທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສູຂະພາບ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງກຽມພ້ອມຮັບຮືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ເພື່ອປະຕິບັດຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຮ່ວມມືກັບ ສູນປະຕິບັດງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການກໍານົດກອບແນວຄວາມຄິດ ໃນການສ້າງ ຍຸດທະສາດ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແຫ່ງຊາດ ຂື້ນໃນວັນທີ 3-4 ມີນາ 2016 ທີ່ໂຮງແຮມ ດອນຈັນພຣາເລດ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ຄຳພັນ ນັນທະວົງ, ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ທ່ານ ສຸມິດ ໂປກເກວ, ຮອງຫົວໜ້າວິຊາການ ຂອງ ສູນປະຕິບັດງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ-ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ພ້ອມຄະນະຊ່ຽວຊານ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ສູນປະຕິບັດງານດ້ານສິ່ງປແວດລ້ອມຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຊັ່ນ: ອົງການ ໄຈກາ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ບໍລິສັດຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດພູເບຍ ມາຍນິງ, ບໍລິສັດຂົນສົ່ງ, ບໍລິສັດສີມັງລາວ ຈຳກັດ ເຂົ້າຮ່ວມ ລວມທັງໝົດ 58 ທ່ານ. ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ລະດົມແນວຄວາມຄິດໃສ່ ຮ່າງກອບແນວຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນທາງດ້ານເນື້ອໃນ. ຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ຄື: ຮັບຮອງເອົາ ຮ່າງກອບແນວຄວາມຄິດ ການສ້າງ ຍຸດທະສາດ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແຫ່ງຊາດ, ຈະໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະວິຊາການຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວ. ສະນັ້ນ,ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ ຈະໄດ້ສຶບຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືອີກຫລາຍຄັ້ງ ເພື່ອເຮັດການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປະສານງານກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ພ້ອມທັງສຶບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າບັນດາເນື້ອໃນເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ, ກໍານົດກອບມາເປັນແຜນກິດຈະກຳອັນລະອຽດ ທີ່ຈະໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ພາກສ່ວນ, ຂະແໜງການລະດົມທຶນໃນການຜັນຂະຫຍາຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ ຂຽວ, ສະອາດ ແລະ ງາມຕາ, ປາດຈະຈາກ ມົນລະພິດ, ມີສະເໜ່ດຶງດູດນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລວມທັງນັກທ່ອງທ່ຽວນ ເຂົ້າມາທ່ຽວ ແລະ ຢ້ຽມຢາມໃນ ສປປ ລາວ ອັນຈະສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ຊື່ສ່ຽງຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເວທີສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ.

LAST_UPDATED2