English (United Kingdom)Lao
PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຄິດສະຫວາດ ບຸດດີ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 11 ທັນວາ 2012 ເວລາ 10: 16

ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກດ້ານພາກປະຕິບັດກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ ແລະ ແອເຢັ


ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງ ວັນທີ 27 ພະຈິກ 2012 ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ດ້ານພາກປະຕິບັດກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ ແລະ ແອເຢັນທີ່ ສູນຝຶກຮ່ວມມືສາກົນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຫລັກ 5 ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ແກ້ວບັງອາ ແກ້ວລາ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ ທັງເປັນ ຜູ້ປະສານງານ ຕໍ່ອະນຸສັນຍາ ມົງເຣອານ ວ່າດ້ວຍ ສານເຄມີທີ່ທຳລາຍ ຊັ້ນໂອ ໂຊນ ຊິ່ງມີບັນດາອາຈານ ຈາກໂຮງຮຽນການຊ່າງເຕັກນິກ 5ແຫ່ງໃນນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນເຂົ້າຮ່ວມ ຄື: ຄະນະ​ວິ​ສາວະ​ກຳ​ສາດ, ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ;ໂຮງຮຽນ ​ເຕັກນິກ​ການ​ຊ່າງລາວ-​ເຢຍລະ​ມັນ,​ໂຮງຮຽນ ​ເຕັກນິກ​ປາກ​ປາ​ສັກ, ສູນ​ພັດທະນາອາຊີວະ​ສຶກສາ​ສາ, ວິທະຍາ​ໄລຊັບ​ພະ​ວິຊາ, ຮ້ານມິດລາວ ເຄື່ອງເຢັນ ແລະ ໂຮງກຶງສະຫວ່າງ ແລະ ທີ່ປຶກສາໂຄງການ ຈາກ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອ ແຜນງານດ້ານສິ່ງແວດ ລ້ອມ (UNEP) ທີ່ບາງກອກ, ປະເທດໄທລວມທັງໝົດ 28 ທ່ານ.

ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນພາຍໃຕ້ແຜນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການ ຫລຸດ ຜ່ອນ ແລະ ຢຸດຕິການໃຊ້ສານເຄມີທີ່ທໍາລາຍຊັ້ນໂອໂຊນຊະນິດ HCFCs (HPMP) ຊຶ່ງສໍາລັບ ສປປລາວ, ສານເຄມີທີ່ທໍາລາຍຊັ້ນໂອໂຊນ ຊະນິດ HCFC-22 ຫລື R-22 ທີ່ເປັນສານເຮັດຄວາມເຢັນແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ ຫລາຍທີ່ ສຸດໃນຂະແໜງສ້ອມແປງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂື້ນຈາກ ຈຳນວນ 39ໂຕນຂອງ ປີ 2010 ເພີ່ມຂື້ນເປັນ 48ໂຕນ ຂອງ ປີ 2011 ຕໍ່ບັນ ຫາດັ່ງ ກ່າວ ລັດຖະບານແຫ່ງສປປ ລາວທີ່ເປັນພາຄີຕໍ່ອະນຸສັນຍາ ມົງເຣອານ ວ່າດ້ວຍ ສານເຄມີທີ່ທໍາລາຍຊັ້ນໂອໂຊນ ເຫັນຄວາມສຳຄັນ ຂອງຊັ້ນໂອໂຊນ ໂດຍສະ ເພາະ ການປະຕິບັດພັນທະ ຈຶ່ງໄດ້ດຳເນີນການຄວບຄຸມ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ສານHCFC-22 ໃຫ້ໄດ້10%ໃນປີ 2015ຕາມທີ່ກຳນົດ ໄວ້ໃນອະນຸສັນຍາ ມົງເຣອານ ໂດຍຈະເລີ່ມຄວບຄຸມປະລິມານການນຳເຂົ້າ ສານ HCFCs ທຸກປະເພດບໍ່ໃຫ້ເກີນປະລິມານທີ່ກໍານົດ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2013ເປັນຕົ້ນໄປ.

ນອກຈາກນີ້, ພາຍໃຕ້ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຫລຸດຜ່ອນ ແລະ ຢຸດຕິການໃຊ້ສານເຄມີທີ່ທໍາລາຍຊັ້ນໂອໂຊນຊະນິດ HCFCs ຍັງລວມເຖິງການຝຶກ ອົບຮົມນາຍຊ່າງສ້ອມແປງທົ່ວປະເທດ ເພີ່ມຄວາມຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການສ້ອມແປງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ ແລະ ແອເຢັນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຫລຸດປະລິມານການນຳໃຊ້ສານ HCFCsທີ່ເປັນເຄມີທີ່ທຳລາຍຊັ້ນໂອໂຊນ ໃນການສ້ອມແປງເຄື່ອງມືອຸປະກອນເຫລົ່ານີ້ ແລະ ຍັງລວມເຖິງການປະຢັດ ພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກການສ້ອມແປງຢ່າງຖືກວິທີ ເຊິ່ງເປັນການປົກປ້ອງຊັ້ນໂອໂຊນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນບັນຫາໂລກຮ້ອນທີ່ກຳລັງຮຸນແຮງຂື້ນນັບມື້ອີກດ້ວຍ.

 

ສະນັ້ນ, ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໜ້າວຽກໜື່ງພາຍໃຕ້ HPMP ທີ່ຕອ້ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອ ເພີ່ມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກນິກ ໃຫ້ແກ່ບັນດາອາຈານໃຫ້ກາຍເປັນຄູຝຶກ ເພື່ອ ນຳເອົາບົດຮຽນໄປສືບຕໍ່ຖ່າຍທອດໃຫ້ແກ່ ບັນດານາຍຊ່າງສ້ອມແປງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ ເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານສີມື ການສ້ອມແປງທີ່ຖືກວິທີ ເພື່ອ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານ ຂອງ ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ ແລະ ແອເຢັນ ເຊິ່ງຈະມີແຜນຝຶກອົບຮົມໃນປີ 2013 ຕື່ມອີກ. ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາທັງໝົດ 4ວັນ ຈົນເຖິງວັນທີ 30 ພະຈິກ 2012.

LAST_UPDATED2