English (United Kingdom)Lao
PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຄິດສະຫວາດ ບຸດດີ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 02 ຕຸລາ 2012 ເວລາ 14: 24

 

ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາມົນລະພິດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນຂັ້ນມັດທະຍົມ

ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດານັກຮຽນ ທີ່ມາຈາກ ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ຂອງ 4 ຕົວເມືອງ ຄື: ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ ແລະ ເມືອງ ໄຊທານີ ລວມມີ: ມັດທະຍົມຈັນທະບູລີ, ມັດທະຍົມສີໄຄດ, ມັດທະຍົມໂພນຄຳ, ມັດທະຍົມທົ່ງປົ່ງດ ມັດທະຍົມເພຍວັດ, ມັດທະຍົມທາດຂາວ, ມັດທະຍົມຕານມີໄຊ ແລະ ມັດທະຍົມສາທິດ. ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຕິດພັນກັບ ບັນຫາມົນລະພິດ ທັງເປັນການເຜີຍແຜ່ ປຸກຈິດສຳນຶກ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງນ້ອງນັກຮຽນ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປ້ອງກັນບັນຫາມົນລະພິດຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ມົນລະພິດທາງອາກາດ, ນ້ຳ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ສານເຄມີຕ່າງໆ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ບັນຫາ ມົນລະພິດ ທີ່ເກີດຈາກການນຳໃຊ້ພາຫະນະ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ (ຂີ້ເຫຍື້ອ) ແລະ ມົນລະພິດຈາກຂະບວນການຜະລິດຕ່າງໆ ຂອງບັນດາໂຮງຈັກໂຮງງານ.

ສະນັ້ນ, ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາມົນລະພິດ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂື້ນໃນວັນທີ 28 ກັນຍາ 2012 ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມແມ່ຍີງລາວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ເຮືອນ ຈັນພະນາ, ຫົວໜ້າ ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ, ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ກຊສ, ມີບັນດາພະແນກພາຍໃນກົມ, ຄູອາຈານ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນ ຈຳນວນ 75 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມ.

 

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ບັນດານ້ອງນັກຮຽນ ຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາມົນລະພິດທາງນ້ຳ, ອາກາດ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ການນຳໃຊ້ສານເຄມີ.

LAST_UPDATED2