English (United Kingdom)Lao
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວບໄຊ ຂອງ ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ
PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ຈັນທີ່ 28 ພຶດສະພາ 2012 ເວລາ 10: 45

ໜ້າທີ່


  1. ຄົ້ນຄ້ວາ, ຜັນຂະຫຍາຍ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ບັນດານິຕິກຳ  ຂອງ ພັກ-ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ    ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ພົວພັນກັບ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ;
  2. ຄົ້ນຄ້ວາ, ຫັນເອົາ ແນວທາງ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ແຈ້ງການ ແລະ ນິຕິກໍາອື່ນໆ ຂອງ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ມາເປັນ ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ໃນຂອບເຂດຕົນຮັບຜິດຊອບ ພ້ອມທັງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
  3. ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນດຳເນີນງານ ໄລຍະສັ້ນ-ໄລຍະກາງ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ມາດຕະການ ປ້ອງກັນ, ຫລຸດຜ່ອນ, ບໍາບັດ ແລະ ກຳຈັດ ມົນລະພິດ  ແລະ ຟື້ນຟູ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງ ປົກປັກຮັກສາ ສະຖານທີ່ບຳບັດມົນລະພິດ
LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຄິດສະຫວາດ ບຸດດີ   
ມື້ເສົາທີ່ 24 ມີນາ 2018 ເວລາ 17: 00

ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ

ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຖະໜົນ ນາໄຮ່ດຽວ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856 21 243 701,

ໂທລະສານ: +856 21 243 700,

LAST_UPDATED2
 
ຄະນະນໍາກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຄິດສະຫວາດ ບຸດດີ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 18 ເມສາ 2017 ເວລາ 10: 31

LAST_UPDATED2
 
<< ເລີ່ມຕົ້ນ < ຖອຍຫຼັງ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ຕໍ່ໄປ > ສຸດທ້າຍ >>

Page 4 of 15