English (United Kingdom)Lao
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວບໄຊ ຂອງ ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ
PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຄິດສະຫວາດ ບຸດດີ   
ມື້ຈັນທີ່ 23 ກໍລິກົດ 2012 ເວລາ 13: 14

ການຄຸ້ມຄອງບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງ

 

ພື່ອເປັນການທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກ Laos Pilot Program Environmental (LPPE)  ໃນ  1 ເດືອນຜ່ານມາ ແລະ ວາງແຜນວຽກເຄື່ອນໄຫວໃນຕໍ່ໜ້າ, ສະນັ້ນ ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈື່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປະຈຳເດືອນ ພືດສະພາ 2012 ຂື້ນ ໃນວັນທີ 14 ພືດສະພາ 2012 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ ພາຍໃຕ້ ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນ. ແກ້ວບັງອາ ແກ້ວລາ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ ໂດຍມີພະນັກງານວິຊາການ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ່້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາຊ່ຽວຊານໂຄງການເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 13 ທ່ານ.

ຜ່ານການປຶກສາຫາລື ໃນຄັ້ງນີ້ ທີ່ປະຊຸມ ເຫັນດີ ສະເໜີໃຫ້ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜູ້ປະສານງານຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຮັດວຽກກັບທິມງານຊ່ຽວຊານ ຂອງໂຄງການ LPPE ພາຍໃຕ້ ການຊີ້ນໍາລວມ ຂອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຜູ້ປະສານງານ ຂອງກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອກຳຈັດຂີ້ເຫື້ຍອ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຈາກໂຮງໝໍ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຕົນເອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ແຜນການ ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳງວດ, ປະຈຳປີ ເຖິງປີ 2015 ທີ່ທາງ ຊ່ຽວຊານໂຄງການ LPPE ໄດ້ສ້າງຂື້ນມາ ເພື່ອກໍານົດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຈະແຈ້ງ ແນໃສ່ຫຼີກລ່ຽງ ຫຼືຫຼຸດຜ່ອນ ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເຄີຍເກີດຂື້ນມາແລ້ວ ແລະ ແນໃສ່ສະເໜີນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ຂອງໂຄງການໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນການທີ່ວາງອອກ ນັບແຕ່ເດືອນ ພຶດສະພາ 2012 ເປັນຕົ້ນໄປ.

LAST_UPDATED2
 
PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຄິດສະຫວາດ ບຸດດີ   
ມື້ຈັນທີ່ 23 ກໍລິກົດ 2012 ເວລາ 13: 24

ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດສີຂຽວ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 29 ພຶດສະພາ ຫາ 02 ມີຖຸນາ 2012  ຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ຊື່ງປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດສີຂຽວ ທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນ ທີ່ ເມືອງນານນິງ, ແຂວງ ກວາງຊີ ສປ ຈີນ, ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນ ຂອງອົງການ JICA ຜ່ານສູນຮ່ວມມື SINO-JAPAN  ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ຍົກເວັ້ນ ບຣູໄນ ແລະ ສິງກະໂປ ລວມທັງໝົດ 30 ຄົນ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ຕິດພັນກັບ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ໂຄງການຄວບຄຸມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນຫາສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນພິດ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍໃນຕົວເມືອງ,  ລວມເອົາພາກ ປະຕິບັດຕົວຈິງທີດີເລີດ ຕໍ່ດ້ານນະໂຍບາຍເສດຖະ ກິດ ທີ່ພົວພັນກັບບັນຫາມົນລະພິດທາງນ້ຳ, ດິນ ແລະ ອາກາດ ຂອງ ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສປ ຈີນ ແນ ໃສ່ຖ່າຍຖອດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນບັນດາປະເທດອື່ນໆ ຂອງອາຊຽນ ທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ລະຫວ່າງ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ທັງເປັນການສະໜັບສະ ໜູນຫັນເປັນຊຸມຊົນອາຊຽນ ໃນປີ 2015.

LAST_UPDATED2
 
<< ເລີ່ມຕົ້ນ < ຖອຍຫຼັງ 11 12 13 14 15 ຕໍ່ໄປ > ສຸດທ້າຍ >>

Page 15 of 15