English (United Kingdom)Lao
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວບໄຊ ຂອງ ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ
PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຄິດສະຫວາດ ບຸດດີ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 08 ຕຸລາ 2013 ເວລາ 10: 38

ການຜັນຂະຫຍາຍຄູ່ມື ກ່ຽວກັບ ຕົວເມືອງທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ໃນວັນທີ 4-6 ມີນາ ທີ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 4-6 ມີນາ 2013, ທີ່ ສະໂມສອນ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ ກຊສ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປະຈຳ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ຄູ່ມື ແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຕົວເມືອງ ທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ເຊິ່ງໄດ້ຮັບກຽດເຂົ້າຮ່ວມກ່າວເປີດ ກອງປະຊຸມ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສົມລີ ສຸພັນທອງ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ນຳພາການດຳເນີນ ກອງປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ແກ້ວບັງອາ ແກ້ວລາ ຫົວໜ້າ ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ບັນດາ ຫ້ອງວ່າການແຂວງ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ແວດລ້ອມ, ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ອົງການບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາຕົວເມືອງ ທີ່ມາຈາກ 8 ແຂວງ ພາກເໜືອ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ LPPE ແລະ ຊ່ຽວຊານຈາກ ອົງການ JICA ປະຈໍາລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 101 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈັດຂື້ນ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຕົວເມືອງ ທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແກ່ 8 ແຂວງພາກເໜືອ ເພື່ອກຳນົດວິໃສທັດ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ສຳລັບ ການສ້າງຕົວເມືອງ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເປັນການປຶກສາຫາລື ປະກອບຄຳເຫັນ ໃສ່ຮ່າງຄູ່ມືສະບັບດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ສົມບູນ ແລະ ສາມາດຮັບຮອງເປັນທາງການ ໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ໃນປີ 2015.

LAST_UPDATED2
 
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການກໍານົດກອບແນວຄວາມຄິດ ໃນການສ້າງ ຍຸດທະສາດ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແຫ່ງຊາດ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຄິດສະຫວາດ ບຸດດີ   
ມື້ຈັນທີ່ 07 ມີນາ 2016 ເວລາ 11: 12

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການກໍານົດກອບແນວຄວາມຄິດ ໃນການສ້າງ ຍຸດທະສາດ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ່ 10 ຂອງ ພັກ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ່ VII (2016-2020) ຕາມທິດ ການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ຄ່ຽງຄູ່ກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸ່ນ ປັດສະຈາກ ມົນລະພິດ, ຍຸດທະສາດຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 2016-2020 ໃຫ້ ຂຽວ, ສະອາດ ແລະ ງາມຕາ. ເນື່ອງຈາກສະພາບໃນປະຈຸບັນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ຊຶ່ງສ້າງຜົນກະທົບທາງດ້ານດີ ແລະ ດ້ານອ່ອນ ອັນເນື່ອງມາຈາກມີການຂຸດຄົ້ນ, ການທຳການຜະລິດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ລວມທັງ ຂະບວນການຜະລິດຂອງໂຮງຈັກໂຮງງານຕ່າງໆ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ທາງລົບຕໍ່ ອາກາດ, ດິນ, ນໍ້າ ແລະ ແລວພູມີທັດ.

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 11 ຂອງແຜນງານສິ່ງແວດລ້ອມໃນອາຊີ (WEPA) PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຄິດສະຫວາດ ບຸດດີ   
ມື້ຈັນທີ່ 01 ກຸມພາ 2016 ເວລາ 11: 04

ໃນວັນທີ 25 - 27 ມັງກອນ 2016 ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮ່ວມກັບສູນຖ່າຍໂອນເຕັກໂນໂລຊີ ສຳລັບສິ່ງແວດ ລ້ອມສາກົນ,​ ກະຊວງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປະເທດຍີປຸ່ນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງ 11 ຂອງແຜນງານ ສິ່ງແວດລ້ອມນ້ຳ (ການຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດທາງນໍ້າ) ໃນອາຊີ (WEPA) ຂື້ນທີ່ໂຮງແຮມວັນຊະນະລິເວີໄຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ຄຳພັນ ນັນທະວົງ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ,​ ກຊສ ແລະ ທ່ານ Eisuke Futamura ຫົວໜ້າພະແນກ ສິ່ງແວດລ້ອມນໍ້າ, ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງສິ່ງແວດ ລ້ອມປະເທດຍີປຸ່ນ ເຊີ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ມາຈາກ 13 ປະເທດສະມາຊິກ WEPA ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກ ສປປ ລາວເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວຍທັງໝົດ 47 ທ່ານ.

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
<< ເລີ່ມຕົ້ນ < ຖອຍຫຼັງ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ຕໍ່ໄປ > ສຸດທ້າຍ >>

Page 5 of 15